AKTUALITY

OZNAMY

 

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Vám oznamujeme:

 

 -  Vyučovanie v SOŠ automobilovej Trnava je prerušené až do odvolania.

 

 -  Prihlášky na štúdium je potrebné odovzdať do 15.5.2020.

 

 -  Externá časť MS a písomná forma internej časti MS je zrušená, ústna forma internej časti MS sa uskutoční do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

 

 

O všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.

Sledujte webovú stránku školy a oficiálnu webovú stránku MŠVVaŠ SR www.minedu.sk


 
Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na pozíciu

 

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

 

so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo

 

 

Viac informácií v časti DOKUMENTY - Majster odbornej výchovy - kvalifikačné predpoklady !

 

 

 


Stránky