AKTUALITY

OZNAMY

Viac Informácií  TU !


 

Usmernenia počas pandémie

 

Aktualizované 12.10.2020

 

        Prerušenie školského vyučovania

 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/17294:1-A1810  zo dňa 11.októpbra 2020,

s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania,

prerušujem vyučovanie.

 

Potrebné informácie nájdete priebežne v aktuálnom čase na stránke školy www.sosatt.sk, stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk alebo na www.sosatt.edupage.org. 

 V Trnave 12.10.2020                                                             Ing. Jozef Ormandy

                                                                                                riaditeľ SOŠA v Trnave

 

 

 

Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie (na stiahnutie TU) alebo po každom prerušení dochádzky do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (na stiahnutie TU) o tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

    

Žiak si zabezpečí na každý deň dve rúška. Počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy  má na tvári rúško. V celom areáli školy dodržuje maximálny možný odstup od ostatných osôb, nepodáva si s nimi ruku ani žiadnym iným spôsobom sa ich nedotýka.

 

Bližšie informácie  o správaní sa žiakov počas pandémie nájdete TU!

 

!!!  Sledujte informácie na edupage !!!

 
Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stránky