AKTUALITY

OZNAMY

Riaditeľ SOŠ automonilovej Vám oznamuje, že na základe MŠVVaŠ SR a priaznivej epidemiologickej situácie 

 

OBNOVUJE PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

s účinnosťou od 17.5.2021

 

Pri nástupe na vyučovanie musí žiak predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie TU)o tom , že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy má žiak na tvári rúško. V celom areáli školy dodržuje maximálny možný odstup od ostatných osôb a dodržiava protipandemické opratrenia.


PRESTAVBA  A PRESUN WEBOVÉHO SÍDLA

 

Stránka SOŠ automobilovej je v prestavbe. Od 1.1.2021  Stredná odborná škola automobilová presúva svoje webové sídlo školy zo stránky www.sosatt.sk na stránku  

www.sosatt.edupage.org

 

V čase presunu a prestavby webových stránok dôležité alebo doplňujúce informácie získate na

mail: sekretariat@sosatt.sk     tel: 033/5933921

 

 

 


MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA  ŠOŠ AUTOMOBILOVEJ

 

Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

 

v učebných odboroch:

 

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

2487 H 03 autoopravár – karosár

2487 H 04  autoopravár – lakovník

2423 H nástrojár

 

v študijných odboroch:

2411 K mechanik nastavovač

2495 K autotronik

2679 K mechanik mechatronik

 

Pre všetkých žiakov, ktorí v školskom roku 2021/2022 budú študovať v prvom ročníku je pripravený  "študentský bonus"   - po dovŕšení 17 rokov -   

 

VODIČKÝ KURZ SKUPINY "B" ZDARMA !

 

Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

 


Viac Informácií  TU !


Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stránky