AKTUALITY

OZNAMY


Výsledky prijímacieho konania

 

V časti ŠTÚDIUM – PRIJÍMACIE KONANIE zverejňujeme  výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 po 2. kole.

 

Zoznamy prijatých žiakov nájede (TU)

 


 

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmernenia

zriaďovateľa TTSK riaditeľ SOŠ automobilovej v Trnave oznamuje:

 

 S účinnosťou od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie.

 

Žiaci školy sa riadia pokynmi a usmerneniami svojich triednych učiteľov, ktoré im boli zaslané e-mailom. Pri vstupe do priestorov školy dodržujte pokyny hlavného hygienika SR a usmernenia zamestnancov školy.

 

 Naďalej sledujte webovú stránku školy a oficiálnu webovú stránku MŠVVaŠ SR www.minedu.sk


 
Stránky