AKTUALITY

OZNAMY

Výsledky prijímacieho konania

 

V časti ŠTÚDIUM – PRIJÍMACIE KONANIE (Tu) zverejňujeme  výsledky prijímacieho konania v 1. kole do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 k dátumu 28.5.2020.

 

Prijatým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Žiakom, ktorí zatiaľ neboli prijatí, odporúčame, aby naďalej sledovali našu webovú stránku, prípadne komunikovali s našimi pracovníkmi zo študijného oddelenia (tel.:0335933926, 0335933921).


 

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Vám oznamujeme:

 

 Vyučovanie v SOŠ automobilovej Trnava je prerušené až do odvolania.

 

 O všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.

Sledujte webovú stránku školy a oficiálnu webovú stránku MŠVVaŠ SR www.minedu.sk


 
Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stránky