AKTUALITY

OZNAMY

Voľné miesta v učebných odboroch

 

Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020, že na SOŠ automobilovej v Trnave sú ešte voľné miesta v učebných odboroch:

 

                              2487 H 01 autoopravár – mechanik

                              2487 H 02 autoopravár– elektrikár

                              2487 H 04 autoopravár– lakovník

                              2423 H nástrojár

 

Bližšie informácie o počte voľných miest a  možnostiach prijatia:   033/5933926 

                                                                                             (p.Bruderová,p.Hafnerová)

 

Informácie o počte voľných miest pre štúdium v študijných odboroch  2411 K mechanik nastavovač a 2495 K autotronik v školskom roku 2019/2020 zverejníme čoskoro.

 

 


NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

 

SOŠ automobilová oznamuje uchádzačom o denné nadstavbové štúdium, že  roku 2019/2020 je môžné podať prihlášku na štúdium v  týchto odboroch:

 

2493 L predaj a servis vozidiel

2414 L 01 strojárstvo - výroba montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

Podávanie prihlášok: do 31. mája 2019

 

Prihlášku na štúdim nájdete v časti  DOKUMENTY- DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.

 


 

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM SCANIA

 

   Viac informácií nájdete v časti

ŠTÚDIUM – SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

  

Stredná odborná škola automobilová  hľadá zamestnanca na funkciu:

 

ÚDRŽBÁR PRE STROJE A ZARIADENIA

 

Termín nástupu:  ihneď

Druh pracovného pomeru:na pracovnú zmluvu

 

Mzda: od 552,--  do 662,--  Eur

 

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie – vyučenie v odbore prevádzkový zámočník alebo mechanik opravárpre stroje a zariadenia, príp. v príbuznom odbore

 

Ďalšie požadované schopnosti: min. 5 rokov prax v odbore

 

Pracovná náplň:

- Vykonáva odborné opravy strojov a zariadení, jednoduché práce remeselnej údržby objektov,

údržbu kúrenárskych a vodovodných armatúr, drobné stavebné opravy.

- Podľa potreby údržba a úprava vonkajších priestorov areálu školy a práce podľa pokynov vedúcehosprávy majetku.

 

Zoznam požadovaných dokladov:    výučný list

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921,  033/5933924

 

 

  

Stredná odborná škola automobilová  hľadá zamestnanca na funkciu:

 

ELEKTROÚDRŽBÁR

 

Termín nástupu:  ihneď

Druh pracovného pomeru:na pracovnú zmluvu

 

Mzda:od 552,--  do 662,--  Eur

 

Kvalifikačné predpoklady:stredné odborné vzdelanie – vyučenie v odbore elektrikár

Ďalšie požadované schopnosti:Odborná spôsobilosť v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.(elektrikárske oprávnenie do 1000 V)

 

Pracovná náplň:

- Vykonáva všetky elektroúdržbárske práce pre stroje, stroj. zariadenia a objekty budov a skladov

- Podľa potreby údržbu vonkajších priestorov areálu školy a práce podľa pokynov vedúceho

správy majetku

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- výučný list

- osvedčenie v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

 

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921,  033/5933924

 

 


Stránky