Pre veľký záujem žiakov sme po roku opäť zorganizovali návštevu Viedne. Počas prechádzky historickým centrom sme si vypočuli i niečo z bohatej histórie mesta. Zaujalo nás aj vianočne naladené prírodovedné múzeum s výstavou betlehemov z celej Európy. Najkrajšia predvianočná atmosféra nás však čakala na Viedenských vianočných trhoch, kde všetko voňalo a svietilo. Vôňa pečených klobások a gaštanov a úžasná svetelná výzdoba boli silnejšie ako mráz, ktorý nám pomaly prechádzal do špiku kostí. A pre toto všetko sa tam opäť vrátime.

16. december 2009


V dňoch 7.-9. decembra 2009 žiaci športových tried absolvovali "Zimné telovýchovné sústredenie". Športová príprava bola zameraná na technicko-taktickú a hernú stránku.

10. december 2009


Do najväčšej matematickej súťaže na svete sa v marci 2009 zapojilo 126 žiakov školy, čím sa dosiahnutými výsledkami umiestnila v svojej kategórii na 117. mieste z 236 zúčastnených škôl. V tomto ročníku sa celkovo zapojilo do súťaže 5 a pol milióna súťažiacich zo 46 krajín sveta. V marci 2010 si naši žiaci chcú znova porovnať svoje matematické vedomosti s ostatnými žiakmi sveta.

10. december 2009


Do celoslovenskej vedomostnej súťaže s rovnomenným názvom sa zapojilo 37 žiakov prvých až štvrtých ročníkov. Výsledky súťaže budú zverejnené do 13. januára 2010 na www.sutazexpert.sk

10. december 2009


Darovať to najcennejšie sa v čase blížiacich vianočných sviatkov rozhodli aj žiaci školy. Pod vedením hlavnej majsterky odbornej výchovy p. Dovrtelovej ich za týmto účelom navštívilo Národnú transfúznu službu pri Fakultnej nemocnici v Trnave tridsaťtri.

9. december 2009


Stránky