Festival EKOTOPFILM


 

Ide o jeden z najlepších envirofilmových festivalov. Má 44 ročnú tradíciu a je najstarším podujatím tohto druhu na svete. Festival dokázal spojiť verejný, súkromný a tretí sektor v problematike trvalo udržateľného rozvoja. Táto prehliadka sa niesla pod názvom „Olejové jazero“. Najzaujímavejšou časťou prehliadky bola ukážka dokumentu o plastových slamkách a iných formách plastového odpadu, ktorý je blízky a nie neznámy aj našim študentom. Celou prehliadkou nás sprevádzal pán Andrej Krbyla, ktorého sprievodné slová nás zaujali a určite aj obohatili.

 

7. november 2018


Magické „osmičky“


 

Na internete nás zaujala ponuka Vlastivedného múzea v Galante a tak dňa 6.11.2018 študenti I.AN navštívili výstavu v tomto múzeu pod názvom „Významné výročia slovenských dejín“. Lektorka múzea bližšie popísala roky 1918,1938, 1948, 1968 a 1988, ktoré spojila názvom „magické osmičky“. Študenti si mohli spojiť výklad aj s exponátmi, ktoré boli v múzeu vystavené. Mohli vidieť rôzne dokumenty, peniaze, zbrane a fotografie, ktoré im ešte viac priblížili výklad lektorky. Okrem významných výročí mohli študenti vidieť aj expozície spojené s tradičnou ľudovou kultúrou galantského regiónu.

 

7. november 2018


Návšteva divadelného predstavenia

Poviedka Martina Kukučína Neprebudený sa radí k vrcholným dielam slovenského realizmu. V Divadle Jána Palárika v Trnave bola 13. októbra 2018 premiéra dramatizácie tohto diela. Žiaci IV.A a II.AN sa deň pred premiérou zúčastnili verejnej generálky inscenácie. Dojemný osud slovenského outsidera hovorí o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu. Skvelý herecký výkon predstaviteľa hlavnej postavy nás prinútil zamyslieť sa nad osudmi a svetom duševne postihnutých. Citlivým naštudovaním, ktoré divákov chytilo za srdce, si v Divadle Jána Palárika dôstojne uctili 90. výročie smrti Martina Kukučína.

15. október 2018


Akcia SOŠ automobilovej v Trnave trnavskej verejnosti

 

Stalo sa už tradíciou, že SOŠ automobilová každoročne pri príležitosti Dňa župy otvára svoje brány trnavskej verejnosti, aby si motoristi mohli pripraviť svoje vozidlá na nadchádzajúcu zimnú sezónu. A tak majstri odbornej výchovy spolu so svojimi žiakmi bezplatne skontrolovali o.i. brzdy, tlmiče, podvozok a výfukové potrubie vozidiel. Nemálo motoristov využilo aj možnosť kontroly geometrie a svetiel.

Návštevníci Servisného dňa hradili iba olej, prípadne iné prevádzkové kvapaliny.

Žiaci zo ZŠ si spolu s rodičmi prezreli priestory školy – dielenskú časť, kde sa presvedčili o tom, že škola je vybavená modernými technológiami, ktoré sú spolu s odbornými vedomosťami majstrov zárukou kvalitnej prípravy žiakov v oblasti autoopravárenstva.

 

9. október 2018


Návšteva spoločnosti SCANIA

Začiatkom októbra sme sa „my Scaniaci“ zúčastnili exkurzie do centrály spoločnosti SCANIA pre ČR, SR a Maďarsko so sídlom v Senci. Porozprávali nám o histórii a vývoji spoločnosti a zároveň priblížili spoluprácu s odbornými školami v Českej republike (Brno) a v Maďarsku. Tiež nám predstavili svoju firemnú kultúru, organizáciu práce a možnosti fungovania na trhu. Veľmi sa nám páčila prehliadka prevádzky, kde sme mohli vidieť konkrétne servisné práce. Nezabudnuteľným zážitkom pre nás bola predvádzacia jazda kamiónov SCANIA. Mali sme možnosť užiť si život „tiráka“, výhľad na cesty a autoservis z pohľadu spolujazdca v kabíne.

 

 

3. október 2018


Stránky