Predstavenie Ťapákovci

 

Predstavenie Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave spôsobilo v obecenstve, ktorého súčasťou boli 21.9.2018 aj žiaci IV.B a I.AN, výbuchy smiechu. Zároveň bolo aj dôvodom na zamyslenie sa. Autorka v ňom podrobila kritike zaužívané tradície a praktiky dedinského života. Jej výnimočný pozorovací talent a cit pre spoločenskú kritiku sa aj v tomto diele prejavuje s veľkou dávkou humoru. Naštudovanie Ťapákovcov v trnavskom divadle nám dokázalo, že nelichotivý príbeh o slovenskej náture je aj po sto rokoch stale aktuálny.

 

25. september 2018


Turistika vo Vysokých Tatrách

Po dlhšom plánovaní výletu do Tatier konečne nastala jeho realizácia. V dňoch 13.9. – 14.9.2018 skupinka nadšencov z radov žiakov našej školy vyrazila do Tatier. Samozrejme nechýbal ani učiteľský doprovod. Program výletu bol nielen bohatý, ale aj fyzicky náročný. Cieľom  turistiky bola Téryho chata a Skalnaté pleso. Všetci tieto výstupy zvládli a to vďaka krásnemu počasiu a elánu, ktorý nechýbal v tejto skupinke nadšencov celé dva dni. Nechýbal ani adrenalín. Cestou sme totiž videli krásnych kamzíkov a zároveň počuli nebezpečné ručanie jeleňa možno aj medveďa.  Cestou domov jeden zo žiakov povedal: „Nikdy som nebol takto vysoko v horách a ani som sa neviezol lanovkou. Nechcem ani tomu veriť, že to bola školská akcia, pretože mi to tak nepripadalo. Pripadalo mi to ako keby som bol na výlete s kamarátmi a super učiteľkami. Užili sme si to všetci naplno.“ Týmto vyjadril pocity a zážitky aj ostatných, čo je dôvodom na to, aby sme začali pripravovať ďalší výlet, ale len pre tých, ktorí naozaj chcú.

18. september 2018


Účelové cvičenie

Dňa 11. 9. 2018 absolvovali žiaci prvých a druhých ročníkov Účelové cvičenie.

Konalo sa už tradične v lokalite Kamenného mlyna.

Za pekného počasia v príjemnom prostredí pod dohľadom pedagogického dozoru a aktívneho prístupu inštruktorov, žiaci absolvovali obsahovú náplň tematických celkov cvičenia.

12. september 2018


August 1968

 

Aj keď sme stálymi návštevníkmi Západoslovenského múzea v Trnave, opäť nás v novom školskom roku privítali zaujímavou novinkou. Výstavou  August '68, ktorá vznikla zo spolupráce múzea a Trnavčanov, ktorí boli ochotní sprístupniť svoj fotografický archív či archív svojich predkov. Videli sme autentické prejavy nesúhlasu obyvateľov nášho mesta s okupáciou na budovách, vo výkladoch obchodov, ale aj po domácky vyrobené plagáty. Výstava zároveň ponúkla komplexný pohľad  na okupáciu v auguste 1968, ktorý môže pomôcť mladej generácii pochopiť spoločenskú a politickú situáciu, na pozadí ktorej vyrastali ich rodičia a prarodičia. Výstavu sme si pozreli 6.9. 2018  a 13.9. 2018.

 

12. september 2018


Otvorenie nového školského roka

 

Pondelok 3.september 2018 bol prvým dňom školského roka 20182019. Začali sme ho slávnostne spolu so 110 prvákmi, pre ktorých bol tento deň začiatkom novej – stredoškolskej kapitoly života. Žiaci, ich rodičia, pedagogickí pracovníci a hostia sa stretli na pôde Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave a spoločne si vypočuli príhovory zástupcov školy a partnerských organizácií.

Hosťami slávnostného otvorenia školského roka boli poslanec Trnavského samosprávneho kraja a člen rady školy pán Marián Galbavý, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky pán Július Hron s inštruktorom duálneho vzdelávania pánom Ladislavom Chmúrom. Spoločnosť Autoimpex Bratislava so sídlom v Trnave zastupovala manažérka vzdelávania spoločnosti pani Tamara Agnerová. Zo spoločnosti ZF Slovakia bol naším hosťom projektový manažér zodpovedný za duálne vzdelávanie pán Martin Tvrdý spolu s pánom Jozefom Študencom. Spoločnosť PSA Peugeot Citroen Slovakia zastupoval pán Andrej Lukačovič. Naším hosťom bol aj pán Martin Dundek, hlavný inštruktor pre systém duálneho vzdelávania zo spoločnosti ContiTrade Slovakia.

Spoločným menovateľom všetkých príhovorov bolo odhodlanie a pripravenosť školy a jej partnerov poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie. Veríme, že školský rok bude pre všetkých úspešný.

 

4. september 2018


Stránky