Akcie počas záverečných skúšok

21.6.2018 – Slávia Trnava

Štvrtkové dopoludnie bolo nabité dávkou športového adrenalínu. Bolo horúco a sparno, slnko nepríjemne pripekalo, napriek tomu žiaci využili čas, aby sa venovali rôznym športovým disciplínam. Priestory areálu Slávie boli plne využité. Okrem basketbalu, florbalu  a futbalu si chlapci zahrali aj bedminton. Vo futbale bojovalo niekoľko tímov, ktoré reprezentovali jednotlivé triedy. Po fyzickom vyčerpaní si niektorí zahrali aj šachy.  Žiaci domov odchádzali unavení, ale spokojní, pretože v takomto letnom horúcom dni mohli vymeniť školské lavice za zelený trávnik.

 

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Triedy II. A a II. E navštívili v piatok 22. 6. 2018 Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Vo vonkajšej a vnútornej časti tejto expozície je vystavených viac ako 400 kusov zbierkových predmetov. Videli sme vojenskú techniku používanú od konca II. svetovej vojny až po rok 1992, ale aj techniku, ktorú používali Ozbrojené sily SR. Exkurzia s nám veľmi páčila, hlavne možnosť zahrať sa chvíľu na vojakov. Pozrite si fotky, ako sedíme v kokpite stíhačky, v tanku, v džípe či helikoptére. Pre nás to bola našťastie iba hra....

 

Te Deum  -  poďakovanie za uplynulý školský rok

Dňa 22.6. 2018 sa žiaci II. B  III. A zúčastnili sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Svätá omša bola poďakovaním za uplynulý školský rok. Omšu celebroval arcibiskup Ján Orosch. Vo svojej homílii poukázal na význam múdrosti v živote človeka. Omša bola obetovaná za všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov zúčastnených škôl. Pri východe z katedrály nás čakalo milé prekvapenie. Každý účastník si mohol z košíka zobrať drevený ruženec.V historickom prostredí žiaci strávili príjemné chvíle, ktoré boli podnetom k zmysleniu sa.

 

História Trnavy v cudzích jazykoch

Počas ZS si žiaci II. B a II.C prezreli  historické pamiatky s výkladom v anglickom a nemeckom jazyku. Pri kostoloch a iných historických budovách, ktoré bežne obchádzajú, nevšímajúc si ich, si uvedomili aké skvosty v Trnave máme. Výrazy v cudzom jazyku sa im zídu pri maturitnej skúške, ktorej súčasťou sú aj vedomosti o Trnave.

 

 

HKS FORGE

V rámci akcií počas ZS sa žiaci I.AN triedy zúčastnili odbornej exkurzie v HKS FORGE v Trnave. Mali možnosť vidieť proces výroby výkovkov v zápustkovej kováčni od delenia materiálu, cez kovanie, tepelné spracovanie, kontrolu a expedíciu. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka zápustkárne, kde sa vyrába a renovuje náradie na kovanie, pričom sa využívajú CNC stroje. Po prehliadke kováčne navštívili RM Jet Trnava, kde videli predaj a servis vozidiel značky Škoda. Uvedené exkurzie vhodne doplnili informácie žiakov.

 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

V závere školského roka trieda III.  B navštívila Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. sv. vojny. Sprievodca nám ukázal dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali ľudí do koncentračných táborov. Niektorým Židom sa dostalo pomoci od ľudí zo všetkých oblastí života. Múzeum slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom a súčasne slúži aj na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou. Študenti odchádzali domov obohatení o príbehy súvisiace so statočnosťou a obetovaním, ale aj so zlobou a podlosťou.

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica už nie je len miestom, kde sa zapožičiavajú knihy, ale je aj inštitúciou, ktorá má tiež informačné funkcie a plní ďalšie úlohy, ktoré súvisia s knihami a inými informačnými zdrojmi. Toto a ešte veľa iných zaujímavostí sa dozvedeli żiaci I.AN na exkurzii v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Knižnicu, ktorej súčasným zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, navštívili 22.6.2018. Prehliadka priestorov knižnice a informácie o jej histórii, službách a sprievodných akciách, ktoré organizuje, žiakov zaujala. Veľmi pútavá a zaujímavá bola diskusia so zrakovo postihnutým pracovníkom knižnice, ktorý priblížil možnosti sprístupňovania kníh a ostatných tlačovín pre nevidiacich a slabozrakých.
Po návšteve knižnice žiaci pokračovali prechádzkou cez centrum mesta okolo radnice, Divadla Jána Palárika, sochy Sv. Trojice až k mestskej veži.

 

Turistika v Malých Karpatoch

Najstaršie keltské hradisko na území Slovenska je na Slepom vrchu. Je to nenápadný vrch nad Hornými a Dolnými Orešanmi v Malých Karpatoch.  Najmä cez víkendy pri priaznivom vetre je tiež obľúbeným miestom pre priaznivcov paraglajdingu. 25.6.2018 sa stal turistickým cieľom pre žiakov I. A triedy. Príjemná prechádzka v počasí, ktoré bolo ideálne pre turistiku, sa všetkým páčila aj preto, že oddych na Slepom vrchu bol spríjemnený opekačkou pri ohnisku.

2. august 2018


Ústna časť maturitných skúšok

Posledný májový týždeň maturitné komisie preverovali pripravenosť maturantov na ústnej časti maturitnej skúšky. Študenti IV.A, II.AN a II.AND prišli k zelenému stolu, aby preukázali nadobudnuté vedomosti, a aby uzatvorili stredoškolskú kapitolu svojich životov. Obdobie prípravy počas akademického týždňa uplynulo rovnako rýchlo ako samotná maturita. Úspešní maturanti už majú svoje vysvedčenia a začala pre nich nová životná etapa. Všetkým želáme veľa šťastia v ich ďalších krokoch, mnohým už v práci, iným pri hľadaní zamestnania, niektorým na vysokej škole a tým, čo podcenili prípravu na túto udalosť, primaturitnom termíne v septembri.

 

 

5. jún 2018


Akcie počas ústnych MS

Hravá technika - Nitra

Dňa 28.5.2018 sa žiaci I.A triedy zúčastnili interaktívnej výstavy v Nitre pod názvom „Hravá technika“. Výstava sa nachádzala v OC Galéria Mlyny. Žiaci si so skúsenými animátormi vyskúšali 17 interaktívnych exponátov, ktoré boli zaradené do niekoľkých tematických celkov ako malá robotika, virtuálna realita atď. Po výstave a prehliadke mesta všetci skonštatovali, že to bol síce horúci deň, ale deň plný noviniek a zážitkov.

 

Hvezdáreň - Hlohovec

 

Dňa 29.5.2018 sa žiaci I.A a II.B triedy zúčastnili zaujímavej prednášky o vzniku a historických momentoch nášho vesmíru. Dozvedeli sme sa niečo o objavoch našich fyzikov a astronómov od začiatku nášho letopočtu až po súčasnosť. Zaujímavosťou bolo pozorovanie vesmíru v zrýchlenej podobe v dôsledku pohybu Zeme. Každé ročné obdobie má svoje typické súhvezdie, viditeľné takmer po celú noc. Aj keď niektorí žiaci neboli vo hvezdárni prvýkrát, myslíme si, že vesmírne otázniky, pohyby nebeských telies a súhvezdia každého jednotlivca znovu zaujali a motivovali k rozmýšľaniu o existencii života na Zemi a celého vesmíru.

 

Výstava k 100.výročiu vzniku ČSR – Bratislava

 

Dňa 30.5.2018 sa žiaci I.A triedy zúčastnili  výstavy organizovanej z príležitosti 100.výročia vzniku ČSR na Bratislavskom hrade. Sprievodkyňa vtiahla pútavou formou žiakov do historických momentov, ktoré sa odohrali behom posledného storočia a ktoré si aj názorne pripomenuli. Výstava bola rozdelená na niekoľko častí. Najprv mali možnosť vidieť originály rôznych dohôd, ktoré boli podpísané od roku 1918, videli vývoj vojenskej techniky a oblečenia, školských pomôcok , technických zariadení a vozidiel. Ponuka  bola široká a každý zo žiakov našiel v nej niečo, čo mu bolo blízke. Po prehliadke exponátov  žiaci vystúpili na jednu z veží Bratislavského hradu, kde mohli vidieť úžasnú panorámu Bratislavy po obidvoch stranách Dunaja. Žiaci svoje dojmy rozoberali ešte aj cestou vo vlaku a aby zážitok bol dokonalý, museli okrem hlavy doplniť aj svoje prázdne žalúdky a až potom povedali: „Bolo to super!“

 

Kurz na ochranu život  zdravia

 

V dňoch 28. – 30. 5. 2018  žiaci III.A, III.B, III.C, III.D a II.E triedy absolvovali kurz, ktorého obsahovou náplňou boli  tematické celky zamerané na zdravotnícku prípravu, pohyb a pobyt v prírode, jej ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, technická a športová činnosť. V  priestoroch Kamenného mlyna sa žiaci oboznámili s právnymi normami upravujúcimi povinnosti prípravy občanov SR na ochranu ich života a zdravia , poskytovanie prvej pomoci , ekologickými a humanitárnymi aktivitami, prvkami sebaobrany.  V rámci  kurzu si žiaci pobyt v prírode spríjemnili chutnou „opekačkou“.

 

 

Úrady štátnej správy – Trnava

 

Dňa 29.5.2018 žiaci I.AN vyrazili do ulíc Trnavy za účelom oboznámiť sa so sídlami jednotlivých úradov štátnej správy v Trnave. Navštívili sme úrad sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad, krajský súd, Matričný úrad, daňový úrad, sociálnu poisťovňu a okresný úrad. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, nakoľko niektoré úrady navštívili prvýkrát.

 

Autocomodex s.r.o. – Trnava

 

Dňa 30.5.2018 sa žiaci tried I.B a I.AN zúčastnili na odbornej exkurzii v Autocomodexe Trnava. Prezreli si pracoviská mechanikov, elektrikárov, karosárov a lakovníkov. Súčasťou bola aj prehliadka STK, kde priamo videli prácu zamestnancov pri vykonávaní technickej kontroly a emisnej kontroly vozidiel. Následne navštívili predajne vozidiel značky Škoda, Volkswagen a Hyundai.

 

1. jún 2018


Osvienčim

„Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili“

                                                                                                                  Santayana

 

 

Dňa 30. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii v najväčšom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Bikenau v Osvienčime.

Žiaci na vlastné oči videli symbol nacistického teroru a genocídy, kde prišlo o život 1,5 mil. ľudí v dôsledku vyhladzovania, ťažkých prác a pokusov.

Žiaci si z exkurzie odniesli nové poznatky a smutnú náladu, ktorá na nich doľahla na tomto pamätnom mieste.

Na spiatočnej ceste nám pochmúrnu náladu vylepšilo mimoriadne pekné počasie.

 

4. máj 2018


Víťaz celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior lakovník 2018 je zo SOŠ automobilovej v Trnave

V dňoch 25. a 26. apríla 2018 sa v priestoroch spoločnosti JL spol. s r.o. v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále v kategórii Autoopravár Lakovník.

Cieľom súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra SR a záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je propagácia autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

Súťaž prebiehala v troch kolách a do celoslovenského finále sa dostali víťazi školských a oblastných kôl.

Jednotlivé kolá pozostávali z teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Komisári súťaže hodnotili dosiahnuté výsledky vo všetkých častiach, na jednotlivých stanovištiach pozorne sledovali počínanie všetkých súťažiacich.

Zo SOŠ automobilovej v Trnave si v školskom a oblastnom kole v kategórii Autoopravár Junior – lakovník 2018 zo všetkých zúčastnených žiakov najlepšie počínal Filip Mynář, ktorý v celoslovenskom finále získal 1. miesto.

Z dosiahnutého výsledku máme radosť, teší nás, že Filip Mynář šíri dobré meno SOŠ automobilovej na Coburgovej ulici v Trnave.

Úspešným súťažiacim zablahoželal aj riaditeľ školy, Ing. Jozef Ormandy, poďakoval za vzornú reprezentáciu a zaželal mu veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

2. máj 2018


Stránky