Máme 1. miesto!

Dňa 17.4.2018 sa konalo na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho okresné kolo atletiky žiakov stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ VVaŠ SR, organizátorom Kalokagatia CVČ Trnava. Tohto kola sa zúčastnili aj žiaci našej školy Jakub Jáno (II.A),  Lukáš Bednárik (II.B), Stanislav Hankoščák (II.B), Samuel Šimanský (II:B), Radoslav Ladvenica (II.C), Patrik Bartovič (II.D) a Tomáš Cáder (III.A). Z okresného kola sa podarilo so svojimi výsledkami prebojovať do ŽUPNEJ  OLYMPIÁDY trom reprezentantom L. Bednárilovi (400 m – 2.miesto, 3000m – 1.miesto), J. Jánovi (beh cez prekážky 110 m – 1.miesto, skok do výšky – 2.miesto) a S. Hankoščákovi (skok do diaľky – 2.miesto).

Dňa 19.4.2018 sa víťazi okresného kola zúčastnili ŽUPNEJ OLYMPIÁDY, ktorej vyhlasovateľom  a zároveň aj organizátorom bol Trnavský samosprávny kraj a Slovenská asociácia športu.

Jakub Jáno obsadil 1.miesto v behu cez prekážky a 3.miesto v skoku do výšky (173 cm).

Lukáš Bednárik si v behu na 3000 m dobehol pre krásne 2.miesto.

Obidvaja športovci postupujú do celoslovenského kola. Srdečne im blahoželáme a držíme palce.

24. apríl 2018


V oblastnom kole sme získali prvé miesto
Dňa 27. 3. 2018 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže zručnosti Autoopravár Junior 2018, tentokrát v kategórii autoopravár lakovník a karosár. Naša škola mala zastúpenie v kategórii lakovník, kde sa zo školského kola prebojovali žiaci Boris Bihári, Filip Mynář a Edvin Anthony Šandor. V oblastnom kole v kategórii lakovník mali zastúpenie štyri školy z regiónu Bratislava, Trnava a Žilina. Súťažilo sa v dvoch častiach teoretická /test/ a praktické úlohy, kde ich výkony hodnotili skúšobní komisári spoločnosti JL s r.o. Do celoslovenského kola SZ, ktoré sa bude konať 25. - 26. apríla 2018 v Bratislave, postúpil z 1. miesta náš žiak Filip Mynář, žiaci Šandor a Bihári sa umiestnili na nepostupových miestach. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a rovnaké umiestnenie želáme aj na súťaži v celoslovenskom kole.
28. marec 2018


Naštartuj svoju kariéru...
Dňa 26. 3. 2018 sa v budove Materiálovotechnickej fakulty STU v Trnave konalo podujatie s názvom Interview Day pre končiacich stredoškolákov – technikov. Študenti si mohli vytipovať prácu ešte pred maturitnými skúškami. U budúcich zamestnávateľov si vyskúšali pracovné pohovory formou interview. Pri tomto rozhovore sa naučili, ako bez stresov a úspešne zvládnuť pracovný pohovor. Žiaci mali záujem o PSA – Trnava, tu pracovníci ponúkli podrobné mzdové ohodnotenie počas týždňa a cez sviatky. Slovnaft – Group ponúkal výhodné tankovanie, parkovanie v areáli podniku zadarmo a návštevy firemných podujatí. Bekaert – Hlohovec ponúkal tiež zaujímavé platobné ohodnotenie, príspevok do III. Dôchodkového piliera a príspevok na letný tábor pre zamestnancov. Najväčší záujem študenti prejavili o ZF – Slovakia. Budúci zamestnávateľ ponúkal prácu v Trnave, Leviciach a Šahách. Žiakov zaujala hlavne dovolenková a vianočná odmena, dotácia stravy, rôzne bezplatné zdravotné prehliadky spojené s očkovaním, práca v mladom kolektíve pri špičkovom strojovom vybavení. Informácie o ostatných zamestnávateľoch nájdete na nástenke v učebni VT. Žiaci odišli spokojní, obohatení o prezentácie vybraných zamestnávateľov a s novými skúsenosťami, ako zvládnuť pohovor s personálnym pracovníkom.
27. marec 2018


Oblastné kolo súťaže zručnosti AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018
Dňa 22. 3. 2018 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s.r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže zručnosti Autoopravár Junior 2018, ktoré v kategórii autoopravár mechanik a elektrikár našu školu reprezentovali žiaci III.D Pavol Vavro a Denis Jeleň. Oblastného kola súťaže sa zúčastnili žiaci z 13 škôl celého západoslovenského regiónu. Súťažilo sa v troch častiach, teoretická časť (test), poznávacie časť a praktická časť, kde v časových limitoch plnili zadané úlohy. Výkony žiakov v jednotlivých kategóriách hodnotili nezávislí komisári zo spoločnosti AUTO-IMPEX. Po sčítaní bodov za jednotlivé súťažné časti, získal 3. miesto Pavol Vavro, na 4. mieste sa umiestnil Denis Jeleň. Do celoslovenského kola SZ, ktoré sa bude konať v apríli 2018, postúpil Pavol Vavro. Našim žiakom k peknému úspechu v tejto súťaži gratulujeme a oceňujeme dôstojnú reprezentáciu SOŠ automobilovej v Trnave.
26. marec 2018


Multimediálne predstavenie

Matematiku v bežnom živote by sme mohli nazvať jazykom prírody. O tom, či to tak naozaj funguje, nás presvedčilo multimediálne predstavenie firmy ASTRONYX, ktoré sa konalo 14. 3. 2018 počas písomných MS. Prostredníctvom Mgr. Karola Petríka strhujúcou, zaujímavou formou nás vtiahlo do sveta prírody. Naši žiaci sa dozvedeli veľa informácií, napr. odkedy sa začali používať kladné a záporné čísla, význam čísiel nula a jedna v počítačoch a princíp nekonečna, ďalej kvety a listy kvetov, ich zoradenie podľa geometrickej postupnosti. Ulity živočíchov, ktoré sa vytvárajú podľa zlatého rezu, vzbudili v nás úžas. Vysvetlil použitie šesťdesiatkovej, dvojkovej sústavy a mnoho ďalších  zaujímavostí z bežného života. Z nášho pohľadu môžeme konštatovať, že príroda naozaj používa jazyk, ktorý je veľmi blízky matematike. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, čo vyjadrili aj potleskom.

16. marec 2018


Stránky