Kariérny veľtrh JobSpoTT 2019

 

V  Mestskej športovej hale v Trnave sa 13. novembra 2019  konal už 6. ročník veľtrhu práce JobspoTT, ktorý bol plný inšpirácií nielen pre študentov a uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre samotných vystavovateľov.Tento kariérny veľtrh bol dynamický a interaktívny a to vďaka zamestnávateľom, spíkrom a koučom, ktorí prijali účasť na tomto podujatí.  Generálnym partnerom podujatia bolo ZF Slovakia, hlavnými partnermi boli Groupe PSA a BOGE Elastmetall Slovakia. Odborným garantom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III.C a III.D triedy, ktorí   sa tiež zapojili  do niektorých workshopov a súťaží. Domov si odnášali nielen nové informácie o možnostiach budúceho zamestnania alebo štúdia, ale aj pekné vecné ceny, ktoré vyhrali svojou šikovnosťou.

 

14. november 2019


Týždeň vedy a techniky

 

Na Fakulte prírodných vied v Trnave, sa v dňoch od 4. - 7. novembra 2019 konal „Týždeň vedy a techniky.“ Streda 6.11 bola určená  účastníkom stredných škôl. So žiakmi 3. ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač sme sa zúčastnili tohto podujatia. Na štyroch katedrách: chémie, biotechnológie, aplikovanej informatiky a životného prostredia sme absolvovali workshopy a zároveňpraktické ukážky. Zaujímavosťoubola história a programovanie robotov, 3D tlačiareň a iné. Žiaci si mohli v laboratóriách zadané aktivity, ktoré pre nich pripravili asistenti, vyskúšať. S vyriešenými výsledkami boli spokojní, ba niektorí rozmýšľali, že by sa tejto práci mohli venovať v budúcnosti. Cieľom tohto podujatia bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem žiakov o štúdium technických disciplín, ktoré sú základom hosp. pokroku.

Tento deň bol náročný, určite nie zbytočný. Študenti boli disciplinovaní, prejavovali záujem, čo ocenili aj ich asistenti. Odchádzali s novými myšlienkami a podnetmi, ktoré by mohli využiť vo svojom budúcom živote.

 

7. november 2019


Návšteva divadelného predstavenia

Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Budúci maturanti mali možnosť zamyslieť sa nad tradíciami a praktikami dedinského života, ktoré autorka podrobila kritike. Herci nám priblížili dielo napísané pred storočím, avšak je stále aktuálne.

15. október 2019


Akcie v rámci Dňa župy

Dňa  4.10.2019 sa konal na našej škole Servisný deň pre širokú verejnosť a Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Tieto akcie boli súčasťou Dňa župy.

Servisného dňa, ktorý bol zameraný na kontrolu jednotlivých činností,  sa zúčastnilo 19 majiteľov motorových vozidiel. Medzi tieto činnosti boli zaradené diagnostika motora a príslušenstva, diagnostika bŕzd a tlmičov, kontrola podvozku a výfukového potrubia, kontrola vyváženia kolies, výmena prevádzkových náplní, nastavenie geometrie, nastavenie svetiel a výmena oleja a filtrov vozidiel. Výkon prác pre návštevníkov Servisného dňa na jednotlivých pracoviskách zabezpečovalo 6 majstrov odbornej výchovy, 17 žiakov a ďalšie činnosti s tým súvisiace 4 pracovníci SOŠA. Celkovo bolo vykonaných 59 činností na 19 vozidlách.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 56 žiakov základných škôl a ich rodičia, ktorí si okrem prezentácie našej školy a zástupcov zamestnávateľov osobne prezreli aj pracoviská odborného výcviku a učebne teoretického vyučovania. Zaujímavosťou bolo, že mohli vidieť žiakov a majstrov vykonávať jednotlivé činnosti priamo pri motorových vozidlách zákazníkov.

8. október 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 29. 9. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu. Družstvo našej školy v zložení: Bednárik Lukáš, Schmidt Patrik a Burza Jakub obsadilo pekné 3. miesto.

 

30. september 2019


Stránky