V basketbale úspešní

 

Basketbalová reprezentácia školy zvíťazila v skupine o umiestnenie 5. až 8. miesto – SOŠ automobilová, SOŠ zdravotnícka, SPŠ stavebná a SSOŠ polytechnická DSA a obsadila celkové 5. miesto majstrovstiev okresu SŠ.

 

20. december 2019


ZA SNEHOM

 

Hronec - malebná dedinka na strednom Slovensku - sa na týždeň stal centrom zjazdového lyžovania. Platilo to pre 62 prvákov našej školy, ktorí v miestnom hoteli Drotár a na priľahlých kopcoch absolvovali lyžiarsky kurz. Niektorí začali lyžiarskou abecedou, iní si cibrili svoj vlastný štýl. Všetkých ale spájalo, že si tento týždeň užili. Horský vzduch, fyzická aktivita, tiež duševná pohoda počas dňa a pútavý večerný program prispeli k dobrej nálade všetkých účastníkov. Jediná nespokojnosť bola s časom, ktorý totiž uplynul nezvyčajne rýchlo a vrátil nás z bieleho svahu do sychravej reality trnavskej roviny.

 

20. december 2019


Vianočné kino

 

Posledný vyučovací deň v roku sme strávili v kine, kde sme sledovali Cestu do nemožna prvého Slováka, ktorý podnikol cestu okolo sveta, niekoľkokrát zdolal najvyššiu horu Európy, prežil zostrelenie lietadla, bol vedcom, astronómom, národným hrdinom, a to všetko napriek podlomenému zdraviu. Pripomenuli sme si čo všetko M.R.Š. dokázal, oddýchli sme si a vianočnú atmosféru ešte umocnili návštevou Vianočných trhov.

 

20. december 2019


Vianočná Viedeň

 

Navštívili sme vianočnú Viedeň. Cestovali sme vlakom. Vianočná atmosféra nás zasiahla už na hlavnej stanici. Pekne vyzdobená Viedeň sa nám páčila. Boli sme aj na troch vianočných trhoch, vrátane tých hlavných pri Novej radnici. Spokojní a s veselou náladou sme sa večer vrátili domov.

 

18. december 2019


Stužková slávnosť

 

V dňoch 28.11. a 6. 12. 2019 sa konali stužkové slávnosti tried IV. A, IV. B a II. AN. Triedne učiteľky slávnostne odovzdali žiakom zelené stužky – stužky nádeje. V príhovore triedne učiteľky pripomenuli žiakom, aby sa poďakovali rodičom, ktorí ich počas štúdia podporovali a zároveň upozornili na to, že ich čaká náročné obdobie prípravy na maturitnú skúšku. Žiaci veľkou kyticou poďakovali triednym učiteľkám za ich dlhoročnú prácu s nimi. Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera. Ostáva len veriť, že ako radostne žiaci prijali zelené stužky, tak radostne budú odchádzať z maturitných skúšok s pocitom, že námaha pri príprave na MS za to stála.

 

16. december 2019


Stránky