Autoopravár Junior 2020

 

V piatok 24.1.2020 sa konalo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2020. Školského kola sa zúčastnili všetci žiaci tretích ročníkov odborov autoopravár–mechanik, autoopravár– elektrikár, autoopravár–lakovník a žiaci štvrtého ročníka odboru autotronik. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár. Súťaž prebiehala elektronicky formou testov. Hneď po ukončení testu sa žiaci dozvedeli výsledky svojho testovania. Do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 v priestoroch spoločnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. Trnava, postúpili v kategórii autoopravár mechanik-elektrikár Daniel Djenka, v kategórii autoopravár-lakovník Juraj Rajnic, Martin Drozda a Matúš YE. Do celoštátneho kola v kategórii autotronik postupujú žiaci Adam Šulko a Šimon Gajdy. Ostatní žiaci na základe svojich výsledkov zistili, že ešte môžu na sebe stále pracovať, aby si svoje vedomosti prehĺbili a utvrdili.

 

20. december 2019


RoadShow

 

Dňa 28.1.2020 sme sa so žiakmi III.A a II.AN zúčastnili veľtrhu vysokých škôl a zamestnávateľov pod názvom „Kam na vysokú“. Je to už piaty ročník tejto akcie, ktorá sa vždy koná v priestoroch Hotela Holiday Inn. Žiakov zaujali informácie o niektorých zamestnávateľoch, pretože väčšina z nich po skončení strednej školy plánuje nástup do zamestnania. Jedným z prezentujúcich zamestnávateľov bola   spoločnosť Boge Trnava, ktorá vyrába gumové a plastové diely pre svetové značky automobilov. Táto spoločnosť sa okrem výroby zameriava aj na ďalší vývoj svojej produkcie. Ďalšie zaujímavé informácie získali žiaci o spoločnosti Bekaert a o ich pracovnej ponuke na pozíciu výrobného operátora. Bližšie nám popísali jeho náplň práce a hlavne odborné požiadavky, ktoré sú na túto pozíciu kladené. Počas tejto akcie sa žiaci dobrovoľne zúčastnili aj kvízu, ktorý pripravila spoločnosť Amazon. Kvíz mali pripravený interaktívnou formou, čo sa im veľmi páčilo, dokonca niektorí získali aj veľmi pekné ceny.

 

 

 

20. december 2019


V basketbale úspešní

 

Basketbalová reprezentácia školy zvíťazila v skupine o umiestnenie 5. až 8. miesto – SOŠ automobilová, SOŠ zdravotnícka, SPŠ stavebná a SSOŠ polytechnická DSA a obsadila celkové 5. miesto majstrovstiev okresu SŠ.

 

20. december 2019


Navrhovanie – zber nápadov

 

V čase od 26.2. do 6.3.2020 prebehol v triedach zber nápadov, pri ktorom nám pomohli aj niektorí triedni učitelia. Žiaci, ktorí prišli s nápadmi, mohli využiť pracovný hárok „Môj nápad“, do ktorého tieto svoje nápady zapísali. V dvoch triedach využili aj metódu brainstorming, ktorou vymysleli okolo 30 nápadov a hlasovaním vybrali tie najlepšie. Cieľom tejto fázy bolo zozbierať pre parti rozpočet návrhy, z ktorých na celoškolskom workshope žiaci vyberú tie najvhodnejšie pre projekty, ktoré ďalej postúpia vedeniu školy na zhodnotenie a schválenie. Celoškolský workshop sa mal konať 19. 3. 2020, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu sa termín prekladá na neurčito.

 

20. december 2019


Vianočná Viedeň

 

Navštívili sme vianočnú Viedeň. Cestovali sme vlakom. Vianočná atmosféra nás zasiahla už na hlavnej stanici. Pekne vyzdobená Viedeň sa nám páčila. Boli sme aj na troch vianočných trhoch, vrátane tých hlavných pri Novej radnici. Spokojní a s veselou náladou sme sa večer vrátili domov.

 

18. december 2019


Stránky