Autoopravár Junior 2020

 

V piatok 24.1.2020 sa konalo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2020. Školského kola sa zúčastnili všetci žiaci tretích ročníkov odborov autoopravár–mechanik, autoopravár– elektrikár, autoopravár–lakovník a žiaci štvrtého ročníka odboru autotronik. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár. Súťaž prebiehala elektronicky formou testov. Hneď po ukončení testu sa žiaci dozvedeli výsledky svojho testovania. Do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 v priestoroch spoločnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. Trnava, postúpili v kategórii autoopravár mechanik-elektrikár Daniel Djenka, v kategórii autoopravár-lakovník Juraj Rajnic, Martin Drozda a Matúš YE. Do celoštátneho kola v kategórii autotronik postupujú žiaci Adam Šulko a Šimon Gajdy. Ostatní žiaci na základe svojich výsledkov zistili, že ešte môžu na sebe stále pracovať, aby si svoje vedomosti prehĺbili a utvrdili.

 

24. december 2019


RoadShow

 

Dňa 28.1.2020 sme sa so žiakmi III.A a II.AN zúčastnili veľtrhu vysokých škôl a zamestnávateľov pod názvom „Kam na vysokú“. Je to už piaty ročník tejto akcie, ktorá sa vždy koná v priestoroch Hotela Holiday Inn. Žiakov zaujali informácie o niektorých zamestnávateľoch, pretože väčšina z nich po skončení strednej školy plánuje nástup do zamestnania. Jedným z prezentujúcich zamestnávateľov bola   spoločnosť Boge Trnava, ktorá vyrába gumové a plastové diely pre svetové značky automobilov. Táto spoločnosť sa okrem výroby zameriava aj na ďalší vývoj svojej produkcie. Ďalšie zaujímavé informácie získali žiaci o spoločnosti Bekaert a o ich pracovnej ponuke na pozíciu výrobného operátora. Bližšie nám popísali jeho náplň práce a hlavne odborné požiadavky, ktoré sú na túto pozíciu kladené. Počas tejto akcie sa žiaci dobrovoľne zúčastnili aj kvízu, ktorý pripravila spoločnosť Amazon. Kvíz mali pripravený interaktívnou formou, čo sa im veľmi páčilo, dokonca niektorí získali aj veľmi pekné ceny.

 

 

 

24. december 2019


Vianočné kino

 

Posledný vyučovací deň v roku sme strávili v kine, kde sme sledovali Cestu do nemožna prvého Slováka, ktorý podnikol cestu okolo sveta, niekoľkokrát zdolal najvyššiu horu Európy, prežil zostrelenie lietadla, bol vedcom, astronómom, národným hrdinom, a to všetko napriek podlomenému zdraviu. Pripomenuli sme si čo všetko M.R.Š. dokázal, oddýchli sme si a vianočnú atmosféru ešte umocnili návštevou Vianočných trhov.

 

20. december 2019


Vianočná Viedeň

 

Navštívili sme vianočnú Viedeň. Cestovali sme vlakom. Vianočná atmosféra nás zasiahla už na hlavnej stanici. Pekne vyzdobená Viedeň sa nám páčila. Boli sme aj na troch vianočných trhoch, vrátane tých hlavných pri Novej radnici. Spokojní a s veselou náladou sme sa večer vrátili domov.

 

18. december 2019


Stužková slávnosť

 

V dňoch 28.11. a 6. 12. 2019 sa konali stužkové slávnosti tried IV. A, IV. B a II. AN. Triedne učiteľky slávnostne odovzdali žiakom zelené stužky – stužky nádeje. V príhovore triedne učiteľky pripomenuli žiakom, aby sa poďakovali rodičom, ktorí ich počas štúdia podporovali a zároveň upozornili na to, že ich čaká náročné obdobie prípravy na maturitnú skúšku. Žiaci veľkou kyticou poďakovali triednym učiteľkám za ich dlhoročnú prácu s nimi. Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera. Ostáva len veriť, že ako radostne žiaci prijali zelené stužky, tak radostne budú odchádzať z maturitných skúšok s pocitom, že námaha pri príprave na MS za to stála.

 

16. december 2019


Stránky