Svetový deň finančnej gramotnosti

 

V stredu 18.9.2019 sa výbery žiakov IV.A, IV.B a II.AN triedy zúčastnili školskej aktivity Business Master pri príležitosti Svetového dňa finančnej gramotnosti. Na úvod tohto herno-vzdelávacieho dopoludnia si žiaci napísali kratučký test zameraný na témy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Týmto testom sme zdiagnostikovali úroveň vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní vstupného testu boli vytvorené 4 pracovné skupiny po 5 žiakov a nasledovných 120 minút patrilo nielen zábave, ale aj získavaniu nových informácií v danej problematike. Po 120 minútach si žiaci opäť napísali ten istý test čo na začiatku. Výsledok bol zaujímavý a milo nás  prekvapil, pretože úspešnosť testov narástla zo 61% na 93%, pričom niektorí žiaci dosiahli až 100% úspešnosť. Po sčítaní bodov z hry a výstupného testu sme dospeli k výsledkom a vyhlásili sme víťazov. Tretie miesto obsadil Tomáš Kalaš (IV.A), druhé miesto Pavol Vavro (II.AN) a prvé miesto získala jediná slečna Patrícia Némethyová (II.AN). Nielen víťazi, ale aj ostatní účastníci získali sladkú odmenu. Všetkým sa táto aktivita páčila a sľúbili, že sa zapoja aj nabudúce.

 

19. september 2019


Účelové cvičenie

 

Dňa 16. 9. 2019 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Kamennom mlyne. Žiaci absolvovali zdravotnícku prípravu, praktickú poradovú prípravu a naučili sa chrániť prírodu a pohybovať sa v nej. Jesenné počasie účastníkom prialo, a tak mohli stráviť v prírode príjemné chvíle.

 

17. september 2019


Trnava po anglicky

 

Žiaci I.AN a III.B sa zúčastnili prechádzky po Trnave. Pristavili sa pri rôznych historických pamiatkach a v angličtine si povedali ich názvy, stručný opis pamiatky ako aj krátku históriu. Získané vedomosti môžu uplatniť pri ústnej maturitnej skúške už na budúci školský rok.

 

2. júl 2019


Za vyznamenanie pochvala od riaditeľa školy

Záver júna sa nesie v znamení konca školského roka v spojení s odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

Žiaci sa po desaťmesačnom úsilí dozvedia svoje hodnotenie.

Tak tomu bolo 28. Júna aj v III. A, kde si žiaci vysvedčenia prevzali z rúk Mgr. Stanislava Pravdu, povereného riaditeľa odboru školstva TTSK .Šiesti vyznamenaní žiaci si za výborné výsledky spolu s knižnou odmenou prevzali pochvalu od riaditeľa školy.

Mgr.Pravda zablahoželal  študentom k dosiahnutým výsledkom a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Slávnostné ukončenie šk.roka uzavrel príhovorom ING. Jozef Benedik zo spoločnosti ZF, ktorý študentom  zaželal príjemné prázdniny počas ktorých načerpajú veľa síl do posledného ročníka stredoškolského štúdia.

 

2. júl 2019


Návšteva Domu hudby

 

Na jednej z najkrajších ulíc sídli rodný dom M. Schneidera  Trnavského. V priebehu 20.storočia sa stal domovom hudobného skladateľa. O jeho rodinnom živote, účinkovaní a tvorbe sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Žiaci našej školy navštívili Dom hudby, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Okrem tohto famózneho skladateľa sme mali možnosť vidieť americký národný  hudobný nástroj gitaru-Dobro, ktorú vytvorili súrodenci Dopjerovci zo Slovenska. Ďalšou našou zastávkou bol Oláhov seminár-múzeum knižnej kultúry, kde sme si pozreli expozíciu historickej kníhtlače ale aj výstavu Wiliama Schifera, ktorý sa zaujímal o prácu s viacerými technikami v oblasti sochárstva. Jeho tvorba nás milo prekvapila a preto sme si aj túto expozíciu so záujmom prezreli.

 

1. júl 2019


Stránky