Kým kohút nezaspieva

Malé mestečko na Slovensku, novembrová noc roku 1944, krátko po povstaní... V pivnici je desať nevinných ľudí, ktorých Nemci zadržali ako rukojemníkov za zabitie jedného nemeckého vojaka. Smrť pôvodne čakala všetkých, dôstojník sa však rozhodol, že zastrelia len jedného z nich. Toho, koho spomedzi seba vyberú oni sami...
To je východisková situácia, ktorú vo svojom diele Kým kohút nezaspieva spracoval Ivan Bukovčan. Hru s rovnomenným názvom inscenovali v rámci projektu Literatúra na doskách 5.12.2019 v sále trnavského kina Hviezda herci zájazdového divadla Teatro Moliére. Prítomní študenti stredných škôl, medzi nimi aj naši maturanti z triedy II.AN, boli svedkami drámy s témou ľudskej morálky, dôstojnosti, čestnosti, sily charakteru a správania sa v hraničnej životnej situácii. Bravúrne herecké výkony odmenilo publikum zaslúženým potleskom.

10. december 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 22.11. 2019 organizovala v Košiciach Slovenská asociácia pretláčania rukou Majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Adam Bojňanský z II. B vybojoval v kategórii do 65 kg titul majstra Slovenska.

BLAHOŽELÁME !

 

4. december 2019


Nežná revolúcia

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili 19. 11. 2019 na prednáške vo Vlastivednom múzeu v Galante s témou „Nežná revolúcia“. Múzeum navštevujeme pravidelne a vždy majú pre nás pripravenú zaujímavú prednášku, ktorá rozšíri naše obzory. Veríme, že aj v budúcnosti  nám pripravia niečo zaujímavé.

 

 

25. november 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 15. 11. 2019 organizovala Kalokagatia  CVČ v Trnave pri príležitosti „Dňa  študentov“ „

- Streetbalový turnaj stredoškolákov

- 25. ročník súťaže v pretláčaní rúk „SILNÁ RUKA 2019“ – západoslovenská oblasť.

Streetbalové družstvo v zložení: Marek JURÍČEK, Matúš BÖHM – I.A, Michal , Michal Gula – I.C, Samuel Mráz – II.D a Adam Okoličány – III.D vybojovalo 2. miesto. Pekné umiestnenie je motiváciou k príprave na Školské majstrovstvá v basketbale, ktoré sa uskutočnia v januári 2020.

V pretláčaní rúk, napriek skutočnosti, že neštartovali reprezentanti Slovenska – Kristián BENČÍK – II. B a Patrik BUKOVSKÝ – III.D sa už tradične presadili naši žiaci v kategóriách:

do 65 kg  -  Adam BOJNANSKÝ - 1. miesto

                  Patrik LETKOVIČ    -  3. miesto

do 70 kg  -  Matej Slovák  -   3. miesto

                  René BARTOŠ  -  6. miesto

do 80 kg  -  Adam MICHALČÍK – 1. miesto

nad 80 kg - Branislav KOHUTOVIČ – 4. miesto

 

 

21. november 2019


Kariérny veľtrh JobSpoTT 2019

 

V  Mestskej športovej hale v Trnave sa 13. novembra 2019  konal už 6. ročník veľtrhu práce JobspoTT, ktorý bol plný inšpirácií nielen pre študentov a uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre samotných vystavovateľov.Tento kariérny veľtrh bol dynamický a interaktívny a to vďaka zamestnávateľom, spíkrom a koučom, ktorí prijali účasť na tomto podujatí.  Generálnym partnerom podujatia bolo ZF Slovakia, hlavnými partnermi boli Groupe PSA a BOGE Elastmetall Slovakia. Odborným garantom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III.C a III.D triedy, ktorí   sa tiež zapojili  do niektorých workshopov a súťaží. Domov si odnášali nielen nové informácie o možnostiach budúceho zamestnania alebo štúdia, ale aj pekné vecné ceny, ktoré vyhrali svojou šikovnosťou.

 

14. november 2019


Stránky