Stužková slávnosť

 

V dňoch 28.11. a 6. 12. 2019 sa konali stužkové slávnosti tried IV. A, IV. B a II. AN. Triedne učiteľky slávnostne odovzdali žiakom zelené stužky – stužky nádeje. V príhovore triedne učiteľky pripomenuli žiakom, aby sa poďakovali rodičom, ktorí ich počas štúdia podporovali a zároveň upozornili na to, že ich čaká náročné obdobie prípravy na maturitnú skúšku. Žiaci veľkou kyticou poďakovali triednym učiteľkám za ich dlhoročnú prácu s nimi. Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera. Ostáva len veriť, že ako radostne žiaci prijali zelené stužky, tak radostne budú odchádzať z maturitných skúšok s pocitom, že námaha pri príprave na MS za to stála.

 

16. december 2019


Dotknite sa vedy……

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, a kde je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium bolo cieľom „vedeckej expedície” žiakov II.A triedy v nádherný slnečný deň 11.12.2019. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. To po programe, ktorý začal pôsobivou laserovou show, môžeme potvrdiť. Pri objavovaní a spoznávaní exponátov z oblasti mechaniky, optiky a svetla, matematiky, prírodných vied, magnetizmu, ale aj chémie nám boli po celý čas nápomocní pracovníci centra, ktorí nám vysvetlili a objasnili veci iba do tej miery, aby sme na to podstatné mohli prísť sami. Zhodli sme sa, že jeden deň v takomto centre je síce málo, ale je hodnotnejší ako dlhé hodiny strávené nad knihami.

13. december 2019


Deň zdravej výživy

 

„Chcete byť zdraví? Nezabúdajte na ovocie!“

To sme si pripomenuli dňa 2. 12. 2019. Opäť, zasa po roku, sme si spestrili deň jablkami, hruškami a banánmi. Všetkým veľmi chutili.

 

10. december 2019


Kým kohút nezaspieva

Malé mestečko na Slovensku, novembrová noc roku 1944, krátko po povstaní... V pivnici je desať nevinných ľudí, ktorých Nemci zadržali ako rukojemníkov za zabitie jedného nemeckého vojaka. Smrť pôvodne čakala všetkých, dôstojník sa však rozhodol, že zastrelia len jedného z nich. Toho, koho spomedzi seba vyberú oni sami...
To je východisková situácia, ktorú vo svojom diele Kým kohút nezaspieva spracoval Ivan Bukovčan. Hru s rovnomenným názvom inscenovali v rámci projektu Literatúra na doskách 5.12.2019 v sále trnavského kina Hviezda herci zájazdového divadla Teatro Moliére. Prítomní študenti stredných škôl, medzi nimi aj naši maturanti z triedy II.AN, boli svedkami drámy s témou ľudskej morálky, dôstojnosti, čestnosti, sily charakteru a správania sa v hraničnej životnej situácii. Bravúrne herecké výkony odmenilo publikum zaslúženým potleskom.

10. december 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 22.11. 2019 organizovala v Košiciach Slovenská asociácia pretláčania rukou Majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Adam Bojňanský z II. B vybojoval v kategórii do 65 kg titul majstra Slovenska.

BLAHOŽELÁME !

 

4. december 2019


Stránky