Nežná revolúcia

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili 19. 11. 2019 na prednáške vo Vlastivednom múzeu v Galante s témou „Nežná revolúcia“. Múzeum navštevujeme pravidelne a vždy majú pre nás pripravenú zaujímavú prednášku, ktorá rozšíri naše obzory. Veríme, že aj v budúcnosti  nám pripravia niečo zaujímavé.

 

 

25. november 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 15. 11. 2019 organizovala Kalokagatia  CVČ v Trnave pri príležitosti „Dňa  študentov“ „

- Streetbalový turnaj stredoškolákov

- 25. ročník súťaže v pretláčaní rúk „SILNÁ RUKA 2019“ – západoslovenská oblasť.

Streetbalové družstvo v zložení: Marek JURÍČEK, Matúš BÖHM – I.A, Michal , Michal Gula – I.C, Samuel Mráz – II.D a Adam Okoličány – III.D vybojovalo 2. miesto. Pekné umiestnenie je motiváciou k príprave na Školské majstrovstvá v basketbale, ktoré sa uskutočnia v januári 2020.

V pretláčaní rúk, napriek skutočnosti, že neštartovali reprezentanti Slovenska – Kristián BENČÍK – II. B a Patrik BUKOVSKÝ – III.D sa už tradične presadili naši žiaci v kategóriách:

do 65 kg  -  Adam BOJNANSKÝ - 1. miesto

                  Patrik LETKOVIČ    -  3. miesto

do 70 kg  -  Matej Slovák  -   3. miesto

                  René BARTOŠ  -  6. miesto

do 80 kg  -  Adam MICHALČÍK – 1. miesto

nad 80 kg - Branislav KOHUTOVIČ – 4. miesto

 

 

21. november 2019


Kariérny veľtrh JobSpoTT 2019

 

V  Mestskej športovej hale v Trnave sa 13. novembra 2019  konal už 6. ročník veľtrhu práce JobspoTT, ktorý bol plný inšpirácií nielen pre študentov a uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre samotných vystavovateľov.Tento kariérny veľtrh bol dynamický a interaktívny a to vďaka zamestnávateľom, spíkrom a koučom, ktorí prijali účasť na tomto podujatí.  Generálnym partnerom podujatia bolo ZF Slovakia, hlavnými partnermi boli Groupe PSA a BOGE Elastmetall Slovakia. Odborným garantom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III.C a III.D triedy, ktorí   sa tiež zapojili  do niektorých workshopov a súťaží. Domov si odnášali nielen nové informácie o možnostiach budúceho zamestnania alebo štúdia, ale aj pekné vecné ceny, ktoré vyhrali svojou šikovnosťou.

 

14. november 2019


Týždeň vedy a techniky

 

Na Fakulte prírodných vied v Trnave, sa v dňoch od 4. - 7. novembra 2019 konal „Týždeň vedy a techniky.“ Streda 6.11 bola určená  účastníkom stredných škôl. So žiakmi 3. ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač sme sa zúčastnili tohto podujatia. Na štyroch katedrách: chémie, biotechnológie, aplikovanej informatiky a životného prostredia sme absolvovali workshopy a zároveňpraktické ukážky. Zaujímavosťoubola história a programovanie robotov, 3D tlačiareň a iné. Žiaci si mohli v laboratóriách zadané aktivity, ktoré pre nich pripravili asistenti, vyskúšať. S vyriešenými výsledkami boli spokojní, ba niektorí rozmýšľali, že by sa tejto práci mohli venovať v budúcnosti. Cieľom tohto podujatia bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem žiakov o štúdium technických disciplín, ktoré sú základom hosp. pokroku.

Tento deň bol náročný, určite nie zbytočný. Študenti boli disciplinovaní, prejavovali záujem, čo ocenili aj ich asistenti. Odchádzali s novými myšlienkami a podnetmi, ktoré by mohli využiť vo svojom budúcom živote.

 

7. november 2019


Návšteva divadelného predstavenia

Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Budúci maturanti mali možnosť zamyslieť sa nad tradíciami a praktikami dedinského života, ktoré autorka podrobila kritike. Herci nám priblížili dielo napísané pred storočím, avšak je stále aktuálne.

15. október 2019


Stránky