Za vyznamenanie pochvala od riaditeľa školy

Záver júna sa nesie v znamení konca školského roka v spojení s odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

Žiaci sa po desaťmesačnom úsilí dozvedia svoje hodnotenie.

Tak tomu bolo 28. Júna aj v III. A, kde si žiaci vysvedčenia prevzali z rúk Mgr. Stanislava Pravdu, povereného riaditeľa odboru školstva TTSK .Šiesti vyznamenaní žiaci si za výborné výsledky spolu s knižnou odmenou prevzali pochvalu od riaditeľa školy.

Mgr.Pravda zablahoželal  študentom k dosiahnutým výsledkom a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Slávnostné ukončenie šk.roka uzavrel príhovorom ING. Jozef Benedik zo spoločnosti ZF, ktorý študentom  zaželal príjemné prázdniny počas ktorých načerpajú veľa síl do posledného ročníka stredoškolského štúdia.

 

2. júl 2019


Trnava po anglicky

 

Žiaci I.AN a III.B sa zúčastnili prechádzky po Trnave. Pristavili sa pri rôznych historických pamiatkach a v angličtine si povedali ich názvy, stručný opis pamiatky ako aj krátku históriu. Získané vedomosti môžu uplatniť pri ústnej maturitnej skúške už na budúci školský rok.

 

2. júl 2019


Návšteva Domu hudby

 

Na jednej z najkrajších ulíc sídli rodný dom M. Schneidera  Trnavského. V priebehu 20.storočia sa stal domovom hudobného skladateľa. O jeho rodinnom živote, účinkovaní a tvorbe sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Žiaci našej školy navštívili Dom hudby, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Okrem tohto famózneho skladateľa sme mali možnosť vidieť americký národný  hudobný nástroj gitaru-Dobro, ktorú vytvorili súrodenci Dopjerovci zo Slovenska. Ďalšou našou zastávkou bol Oláhov seminár-múzeum knižnej kultúry, kde sme si pozreli expozíciu historickej kníhtlače ale aj výstavu Wiliama Schifera, ktorý sa zaujímal o prácu s viacerými technikami v oblasti sochárstva. Jeho tvorba nás milo prekvapila a preto sme si aj túto expozíciu so záujmom prezreli.

 

1. júl 2019


Spoznávame MTF  STU v Trnave

 

Dňa 26. 6. 2019 sa trieda III.A zúčastnila odbornej exkurzie na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave. Fakulta je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Program bol bohatý a veľmi zaujímavý. Najprv sme navštívili Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. S robotikou a 3 D virtuálnou realitou sme sa zoznámili v Ústave výrobných technológií. Veľmi zaujímavé boli aj Centrum excelentnosti a Ústav výskumu progresívnych technológií. Všetky prednášky a hlavne praktické ukážky nás veľmi zaujali. Niektorí sme aj začali uvažovať o štúdiu na tejto vysokej škole. Keďže sme sa v závere dozvedeli o akreditovaných študijných odboroch na fakulte a o možnosti štúdia, môžeme o tom do budúceho roka uvažovať.

 

1. júl 2019


Športový deň

Športové dni na našej škole majú dlhoročnú tradíciu a sú medzi žiakmi obľúbené. Ich hlavným cieľom je zmerať si svoje sily a zabaviť sa športom v uvoľnenej priateľskej atmosfére. 26.6.2019 sa žiaci I.C a I.D stretli v areáli Slávie Trnava, aby si v horúcom počasí spotili dresy počas športového zápolenia. Ponuka bola pestrá, mohli si vybrať z futbalu, volejbalu, nohejbalu, bedmintonu a basketbalu. Každý si prišiel na svoje, predpoludnie plné športu splnilo svoj cieľ. Žiaci odchádzali unavení, ale plní endorfínov a spokojní, že mohli urobiť niečo pre svoje zdravie.

27. jún 2019


Stránky