Po stopách SNP

 

Ďalším významným výročím, ktoré si pripomenieme v tomto roku, je 75. výročie SNP.

My, študenti III.A, sme sa rozhodli navštíviť najznámejšie miesto na Slovensku spojené s týmto obdobím našej histórie – Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Nachádza sa tu múzeum, ktorého expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín v rokoch 1938 – 1945. Táto výstava je tvorená panelmi so stručným historickým zhrnutím a mapkami názorne zobrazujúcimi dané obdobie, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi dokumentárnymi filmami. Okrem toho nás zaujala aj bojová technika rozmiestnená v areáli pamätníka. Z histórie sme sa vrátili do súčasnosti. Prešli sme sa krásnou jarnou Banskou Bystricou a po dobrom obede sme sa rýchlikom vybrali domov. Bol to príjemne strávený deň.

 

17. máj 2019


Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút

Odohrať tridsaťdeväť divadelných hier Williama Shakespeara za dvehodiny? To znie ako absolútne šialený nápad. Štyria mladí herci sa však pustili do tejto odvážnej výzvy a v Divadle Jána Palárika v Trnave vytvorili vtipný koncentrát tragédií, komédií, historických hier a romancí najznámejšieho svetového dramatika všetkých čias. V utorok 7.5.2019 boli žiaci I.A a I.B  svedkami toho, ako členovia kočovnej Zredukovanej shakespearovskej spoločnosti bravúrne zahrali všetky mužské aj ženské roly predstavenia Kompletný Shakespeare. A ako správni kočovní herci sa nám zároveň predstavili aj ako výborní speváci a muzikanti. Interakcia s publikom a odkazy na súčasnosť zaujali prítomných študentov natoľko, že boli odmeňované spontánnym potleskom a častými výbuchmi smiechu. Z divadla sme odchádzali príjemne naladení.

12. máj 2019


100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

 

Jednou z ďalších akcií, ktorej sme sa zúčastnili pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika bola návšteva Západoslovenského múzea v Trnave. Vypočuli sme si prednášku a pozreli dokumentárny film Pavla Kanisa  „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“ Podujatie bolo spojené s tematickou výstavou fotografií.  Už získané informácie sme si doplnili o autentické zábery z letu a pohrebu „veľkého malého“ muža.

 

 

9. máj 2019


Autosalón Bratislava

 

Dňa 3.5.2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka odborov autoopravár a autotronik zúčastnili exkurzie Autosalón Bratislava , ktorý sa konal v priestoroch Incheba Bratislava. Žiaci si mali možnosť prezrieť vystavené novinky z produkcie väčšiny svetových výrobcov automobilov . Žiakov zaujali vystavené vozidlá ako s klasickým pohonom, tak i s hybridným pohonom  a aj čisté elektromobily.

 

3. máj 2019


Vyhodnotenie finálového kola súťaže zručnosti  Autoopravár Junior 2019

 

V dňoch 2. a 3. mája 2019 sa v priestoroch školiaceho strediska ŠKODA AUTO-JAS uskutočnilo celoslovenské finále v kategórii Autotronik.

Cieľom 20.ročníka súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra SR a záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je propagácia autoopravárenských profesií medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

Do celoslovenského finále, ktoré sa skladalo z troch častí sa dostali víťazi školských a oblastných kôl. Dva súťažné dni pozostávali z teoretickej, poznávacej a praktickej časti a skúšobní komisári súťaže hodnotili na jednotlivých pracoviskách dosiahnuté výsledky  súťažiacich.

SOŠ automobilovú v Trnave  na súťaži reprezentoval žiak IV.B Matej Turner, ktorý sa napriek vynaloženému úsiliu neumiestnil na medailových miestach. Napriek tomu mu patrí za reprezentáciu školy poďakovanie.

 

3. máj 2019


Stránky