NÁVŠTEVA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI

 

Triedy I. C a I. D dňa 16.4. 2019 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v areáli bývalého pracovného tábora v Seredi. Tam nás sprievodca previedol miestami, odkiaľ boli v minulosti deportovaní ľudia do vyhladzovacích koncentračných  táborov. Vypočuli sme si pútavú prednášku, prezreli dobové artefakty, ktoré tu zanechali bývalí väzni. Odchádzali sme síce smutní, ale obohatení o množstvo nových poznatkov.

 

25. apríl 2019


Študenti SOŠ automobilovej na Bradle

 

Rok 2019 je na Slovensku rokom Milana Rastislava Štefánika. O niekoľko dní si pripomenieme 100. výročie jeho tragickej smrti, a preto žiaci I.A a I.B navštívili 11.4.2019 miesta, kde začala jeho životná púť. V jeho rodnom dome v Košariskách, kde je Múzeum M.R. Štefánika, absolvovali netradičný, pútavý a zážitkový výklad o jeho živote formou „ja rozprávania". Sprievodcovi v múzeu viacerí hovorili, že sa na Štefánika podobá, a tak si obliekol dobové oblečenie a vďaka tomu v múzeu Štefánik ožil. Priamo „z prvej ruky" sme sa dozvedeli nové informácie, ktoré sme dosiaľ o tejto významnej osobnosti nevedeli. 

Po prezretí celej expozície sme navštívili Mohylu na Bradle, kde je pochovaný. Mohyla na Bradle naživo pôsobí ešte majestátnejšie ako na fotografiách. My sme odtiaľto mohli pozorovať celý šíry kraj, v ktorom M.R. Štefánik prežil svoje detstvo.  Aj napriek chladnému počasiu sme si tento deň užili a cestou do Trnavy sme sa zhodli, že takýto zážitok odporúčame aj vám.

 

16. apríl 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 6. 3. 2019 si volejbalové družstvo študentov vybojovalo víťazstvom v základnej skupine Školských majstrovstiev okresu postup do finále, ktoré sa uskutoční 9. 4. 2019 v Mestskej športovej hale.

 

Dňa 19. 3. 2019 štartovalo družstvo silových päťbojárov v zložení: Bielik Marek - I.A,  Bojňanský Adam - I.B, Bukovský Patrik - II.D a Kűgel Michal - III.A na ŠMO, kde obsadilo pekné tretie miesto.

 

25. marec 2019


Odborná exkurzia

 

So žiakmi tretieho ročníka odboru autoopravár sme sa dňa 13.marca 2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Autocomodexe Trnava. Žiaci si prezreli pracoviská, z ktorých najzaujímavejším pre nich bolo pracovisko Kontroly originality. Zamestnanci spoločnosti tiež priblížili našim žiakom postup technickej a emisnej kontroly. V rámci Dňa mobility sme následne navštívili predajňu Škoda Auto, v ktorej si žiaci zo záujmom prezreli všetky modely tejto značky.

 

22. marec 2019


Vyhodnotenie Oblastného kola súťaže zručnosti  Autoopravár Junior 2019

 

Dňa 15.3.2019 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol.s r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže zručnosti Autoopravár Junior 2019 v kategórii autoopravár mechanik a elektrikár.  Za našu školu boli nominovaní žiaci  III.C Erik Kolárik, Peter Virgovič . Za žiakov študujúcich v duálnom systéme nás zastupoval Dávid Juhás.

Súťažilo sa v troch častiach, teoretická časť(test), poznávacia časť a praktická časť, kde v časových limitoch plnili zadané úlohy. Výkony žiakov v jednotlivých kategóriách hodnotili nezávislí komisári delegovaní organizátormi súťaže.

Po sčítaní bodov za jednotlivé súťažné časti naši žiaci  do celoslovenského kola SZ, ktoré sa bude konať v máji 2019 napriek ich úsiliu nepostúpili.  Našim žiakom za reprezentáciu školy v súťaži ďakujeme.

 

20. marec 2019


Stránky