Kurz na ochranu života a zdravia

 

V dňoch 27., 28. a 29. 5. 2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov Kurz na ochranu života a zdravia. Počas dvoch dní v Kamennom mlyne a jedného na školskej strelnici mali žiaci priestor na prezentovanie praktických zručností v zdravotnej príprave, riešenia mimoriadnych udalostí, pohybu a pobytu v prírode a športovej činnosti zameranej na prvky sebaobrany.

 

3. jún 2019


Galaxis – multimediálne predstavenie

 

Počas maturitných skúšok sme v priestoroch školy zažili fantastickú cestu slnečnou sústavou a hviezdnym vesmírom v kupole planetária s priemerom 6 m. Vypočuli sme si bájne príbehy o krásnych súhvezdiach na oblohe a putovali sme k čiernym dieram. To všetko sme videli vďaka špeciálnym obrazovým a svetelným efektom s úžasným lektorom. V tomto prenosnom planetáriu boli využité aj medzipredmetové vzťahy ako astronómia, dejepis, fyzika. Dôkazom záujmu žiakov  o zážitkové predstavenie  bolo množstvo otázok lektorovi, na ktoré rád zodpovedal.

 

31. máj 2019


Rozlúčka s poďakovaním

 

Po úspešnom ukončení posledného ročníka štúdia sa maturanti stretli s vyučujúcimi, aby im poďakovali za obdobie prípravy na budúce povolanie.

Úprimné slová vďaky patrili predovšetkým triednym učiteľkám, ktoré sa o svojich študentov starali počas štúdia tak, že mnohí práve vďaka nim  štúdium úspešne zvládli.

Maturanti ocenili profesionálny a zároveň ľudský prístup ostatných vyučujúcich.

Na akademický týždeň odchádzali s odhodlaním doplniť si prípadné nedostatky vo vedomostiach.

Úspech na maturitnej skúške i v ďalšom živote im želá celý pedagogický zbor.

 

 

24. máj 2019


Po stopách SNP

 

Ďalším významným výročím, ktoré si pripomenieme v tomto roku, je 75. výročie SNP.

My, študenti III.A, sme sa rozhodli navštíviť najznámejšie miesto na Slovensku spojené s týmto obdobím našej histórie – Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Nachádza sa tu múzeum, ktorého expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín v rokoch 1938 – 1945. Táto výstava je tvorená panelmi so stručným historickým zhrnutím a mapkami názorne zobrazujúcimi dané obdobie, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi dokumentárnymi filmami. Okrem toho nás zaujala aj bojová technika rozmiestnená v areáli pamätníka. Z histórie sme sa vrátili do súčasnosti. Prešli sme sa krásnou jarnou Banskou Bystricou a po dobrom obede sme sa rýchlikom vybrali domov. Bol to príjemne strávený deň.

 

17. máj 2019


Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút

Odohrať tridsaťdeväť divadelných hier Williama Shakespeara za dvehodiny? To znie ako absolútne šialený nápad. Štyria mladí herci sa však pustili do tejto odvážnej výzvy a v Divadle Jána Palárika v Trnave vytvorili vtipný koncentrát tragédií, komédií, historických hier a romancí najznámejšieho svetového dramatika všetkých čias. V utorok 7.5.2019 boli žiaci I.A a I.B  svedkami toho, ako členovia kočovnej Zredukovanej shakespearovskej spoločnosti bravúrne zahrali všetky mužské aj ženské roly predstavenia Kompletný Shakespeare. A ako správni kočovní herci sa nám zároveň predstavili aj ako výborní speváci a muzikanti. Interakcia s publikom a odkazy na súčasnosť zaujali prítomných študentov natoľko, že boli odmeňované spontánnym potleskom a častými výbuchmi smiechu. Z divadla sme odchádzali príjemne naladení.

12. máj 2019


Stránky