100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

 

Jednou z ďalších akcií, ktorej sme sa zúčastnili pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika bola návšteva Západoslovenského múzea v Trnave. Vypočuli sme si prednášku a pozreli dokumentárny film Pavla Kanisa  „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“ Podujatie bolo spojené s tematickou výstavou fotografií.  Už získané informácie sme si doplnili o autentické zábery z letu a pohrebu „veľkého malého“ muža.

 

 

9. máj 2019


Vyhodnotenie finálového kola súťaže zručnosti  Autoopravár Junior 2019

 

V dňoch 2. a 3. mája 2019 sa v priestoroch školiaceho strediska ŠKODA AUTO-JAS uskutočnilo celoslovenské finále v kategórii Autotronik.

Cieľom 20.ročníka súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra SR a záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je propagácia autoopravárenských profesií medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

Do celoslovenského finále, ktoré sa skladalo z troch častí sa dostali víťazi školských a oblastných kôl. Dva súťažné dni pozostávali z teoretickej, poznávacej a praktickej časti a skúšobní komisári súťaže hodnotili na jednotlivých pracoviskách dosiahnuté výsledky  súťažiacich.

SOŠ automobilovú v Trnave  na súťaži reprezentoval žiak IV.B Matej Turner, ktorý sa napriek vynaloženému úsiliu neumiestnil na medailových miestach. Napriek tomu mu patrí za reprezentáciu školy poďakovanie.

 

3. máj 2019


Autosalón Bratislava

 

Dňa 3.5.2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka odborov autoopravár a autotronik zúčastnili exkurzie Autosalón Bratislava , ktorý sa konal v priestoroch Incheba Bratislava. Žiaci si mali možnosť prezrieť vystavené novinky z produkcie väčšiny svetových výrobcov automobilov . Žiakov zaujali vystavené vozidlá ako s klasickým pohonom, tak i s hybridným pohonom  a aj čisté elektromobily.

 

3. máj 2019


NÁVŠTEVA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI

 

Triedy I. C a I. D dňa 16.4. 2019 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v areáli bývalého pracovného tábora v Seredi. Tam nás sprievodca previedol miestami, odkiaľ boli v minulosti deportovaní ľudia do vyhladzovacích koncentračných  táborov. Vypočuli sme si pútavú prednášku, prezreli dobové artefakty, ktoré tu zanechali bývalí väzni. Odchádzali sme síce smutní, ale obohatení o množstvo nových poznatkov.

 

25. apríl 2019


Študenti SOŠ automobilovej na Bradle

 

Rok 2019 je na Slovensku rokom Milana Rastislava Štefánika. O niekoľko dní si pripomenieme 100. výročie jeho tragickej smrti, a preto žiaci I.A a I.B navštívili 11.4.2019 miesta, kde začala jeho životná púť. V jeho rodnom dome v Košariskách, kde je Múzeum M.R. Štefánika, absolvovali netradičný, pútavý a zážitkový výklad o jeho živote formou „ja rozprávania". Sprievodcovi v múzeu viacerí hovorili, že sa na Štefánika podobá, a tak si obliekol dobové oblečenie a vďaka tomu v múzeu Štefánik ožil. Priamo „z prvej ruky" sme sa dozvedeli nové informácie, ktoré sme dosiaľ o tejto významnej osobnosti nevedeli. 

Po prezretí celej expozície sme navštívili Mohylu na Bradle, kde je pochovaný. Mohyla na Bradle naživo pôsobí ešte majestátnejšie ako na fotografiách. My sme odtiaľto mohli pozorovať celý šíry kraj, v ktorom M.R. Štefánik prežil svoje detstvo.  Aj napriek chladnému počasiu sme si tento deň užili a cestou do Trnavy sme sa zhodli, že takýto zážitok odporúčame aj vám.

 

16. apríl 2019


Stránky