V basketbale úspešní

 

Basketbalová reprezentácia školy zvíťazila v skupine o umiestnenie 5. až 8. miesto – SOŠ automobilová, SOŠ zdravotnícka, SPŠ stavebná a SSOŠ polytechnická DSA a obsadila celkové 5. miesto majstrovstiev okresu SŠ.

 

5. február 2020


RoadShow

 

Dňa 28.1.2020 sme sa so žiakmi III.A a II.AN zúčastnili veľtrhu vysokých škôl a zamestnávateľov pod názvom „Kam na vysokú“. Je to už piaty ročník tejto akcie, ktorá sa vždy koná v priestoroch Hotela Holiday Inn. Žiakov zaujali informácie o niektorých zamestnávateľoch, pretože väčšina z nich po skončení strednej školy plánuje nástup do zamestnania. Jedným z prezentujúcich zamestnávateľov bola   spoločnosť Boge Trnava, ktorá vyrába gumové a plastové diely pre svetové značky automobilov. Táto spoločnosť sa okrem výroby zameriava aj na ďalší vývoj svojej produkcie. Ďalšie zaujímavé informácie získali žiaci o spoločnosti Bekaert a o ich pracovnej ponuke na pozíciu výrobného operátora. Bližšie nám popísali jeho náplň práce a hlavne odborné požiadavky, ktoré sú na túto pozíciu kladené. Počas tejto akcie sa žiaci dobrovoľne zúčastnili aj kvízu, ktorý pripravila spoločnosť Amazon. Kvíz mali pripravený interaktívnou formou, čo sa im veľmi páčilo, dokonca niektorí získali aj veľmi pekné ceny.

 

 

 

28. január 2020


Autoopravár Junior 2020

 

V piatok 24.1.2020 sa konalo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2020. Školského kola sa zúčastnili všetci žiaci tretích ročníkov odborov autoopravár–mechanik, autoopravár– elektrikár, autoopravár–lakovník a žiaci štvrtého ročníka odboru autotronik. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár. Súťaž prebiehala elektronicky formou testov. Hneď po ukončení testu sa žiaci dozvedeli výsledky svojho testovania. Do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 v priestoroch spoločnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. Trnava, postúpili v kategórii autoopravár mechanik-elektrikár Daniel Djenka, v kategórii autoopravár-lakovník Juraj Rajnic, Martin Drozda a Matúš YE. Do celoštátneho kola v kategórii autotronik postupujú žiaci Adam Šulko a Šimon Gajdy. Ostatní žiaci na základe svojich výsledkov zistili, že ešte môžu na sebe stále pracovať, aby si svoje vedomosti prehĺbili a utvrdili.

 

24. január 2020


ZA SNEHOM

 

Hronec - malebná dedinka na strednom Slovensku - sa na týždeň stal centrom zjazdového lyžovania. Platilo to pre 62 prvákov našej školy, ktorí v miestnom hoteli Drotár a na priľahlých kopcoch absolvovali lyžiarsky kurz. Niektorí začali lyžiarskou abecedou, iní si cibrili svoj vlastný štýl. Všetkých ale spájalo, že si tento týždeň užili. Horský vzduch, fyzická aktivita, tiež duševná pohoda počas dňa a pútavý večerný program prispeli k dobrej nálade všetkých účastníkov. Jediná nespokojnosť bola s časom, ktorý totiž uplynul nezvyčajne rýchlo a vrátil nás z bieleho svahu do sychravej reality trnavskej roviny.

 

17. január 2020


Stránky