Akcie v rámci Dňa župy

Dňa  4.10.2019 sa konal na našej škole Servisný deň pre širokú verejnosť a Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Tieto akcie boli súčasťou Dňa župy.

Servisného dňa, ktorý bol zameraný na kontrolu jednotlivých činností,  sa zúčastnilo 19 majiteľov motorových vozidiel. Medzi tieto činnosti boli zaradené diagnostika motora a príslušenstva, diagnostika bŕzd a tlmičov, kontrola podvozku a výfukového potrubia, kontrola vyváženia kolies, výmena prevádzkových náplní, nastavenie geometrie, nastavenie svetiel a výmena oleja a filtrov vozidiel. Výkon prác pre návštevníkov Servisného dňa na jednotlivých pracoviskách zabezpečovalo 6 majstrov odbornej výchovy, 17 žiakov a ďalšie činnosti s tým súvisiace 4 pracovníci SOŠA. Celkovo bolo vykonaných 59 činností na 19 vozidlách.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 56 žiakov základných škôl a ich rodičia, ktorí si okrem prezentácie našej školy a zástupcov zamestnávateľov osobne prezreli aj pracoviská odborného výcviku a učebne teoretického vyučovania. Zaujímavosťou bolo, že mohli vidieť žiakov a majstrov vykonávať jednotlivé činnosti priamo pri motorových vozidlách zákazníkov.