Ako každý rok

aj  10.decembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. The Onlines je inscenácia o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je nezmysel.

Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Inscenácia bola zameraná na použitie slovesných časov, frázových slovies, podmienkových viet a trpného času.

Divadelné spracovanie témy závislosti na sociálnych sieťach našich študentov oslovilo.