Autoopravár Junior 2020

 

V piatok 24.1.2020 sa konalo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2020. Školského kola sa zúčastnili všetci žiaci tretích ročníkov odborov autoopravár–mechanik, autoopravár– elektrikár, autoopravár–lakovník a žiaci štvrtého ročníka odboru autotronik. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár. Súťaž prebiehala elektronicky formou testov. Hneď po ukončení testu sa žiaci dozvedeli výsledky svojho testovania. Do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 v priestoroch spoločnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. Trnava, postúpili v kategórii autoopravár mechanik-elektrikár Daniel Djenka, v kategórii autoopravár-lakovník Juraj Rajnic, Martin Drozda a Matúš YE. Do celoštátneho kola v kategórii autotronik postupujú žiaci Adam Šulko a Šimon Gajdy. Ostatní žiaci na základe svojich výsledkov zistili, že ešte môžu na sebe stále pracovať, aby si svoje vedomosti prehĺbili a utvrdili.