Dni otvorených dverí 2018

V dňoch 6.a 7.decembra sme privítali v priestoroch našej školy žiakov základných škôl, aby sme im prezentovali možnosti štúdia v našej škole. Prezentácie sa zúčastnilo 108 žiakov. So záujmom si poprezerali špičkové vybavenie našich dielní. Prezentovať možnosť vstupu do systému duálneho vzdelávania využili aj niektorí zástupcovia zamestnávateľov, ako napríklad zo spoločnosti ZF Slovakia a.s., firmy Autoimpex a SCANIA. Žiaci odchádzali z návštevy našej školy spokojní, že sme im umožnili lepšie sa zorientovať pri výbere svojho budúceho štúdia a povolania. Budeme veľmi radi, keď sa s nimi opäť stretneme na začiatku budúceho školského roku ako s našimi žiakmi.