Dotknite sa vedy……

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, a kde je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium bolo cieľom „vedeckej expedície” žiakov II.A triedy v nádherný slnečný deň 11.12.2019. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. To po programe, ktorý začal pôsobivou laserovou show, môžeme potvrdiť. Pri objavovaní a spoznávaní exponátov z oblasti mechaniky, optiky a svetla, matematiky, prírodných vied, magnetizmu, ale aj chémie nám boli po celý čas nápomocní pracovníci centra, ktorí nám vysvetlili a objasnili veci iba do tej miery, aby sme na to podstatné mohli prísť sami. Zhodli sme sa, že jeden deň v takomto centre je síce málo, ale je hodnotnejší ako dlhé hodiny strávené nad knihami.