8. decembra 2011 sa 90 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT-Geniality show. 480 súťažiacich, ktorí sa umiestnia najlepšie, získa od organizátora súťaže vecné ceny. Spomedzi všetkých súťažiacich bude vyžrebovaný jeden účastník, ktorý získa NOTEBOOK. Naša škola odmení všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke: www.sutazexpert.sk