Galaxis – multimediálne predstavenie

 

Počas maturitných skúšok sme v priestoroch školy zažili fantastickú cestu slnečnou sústavou a hviezdnym vesmírom v kupole planetária s priemerom 6 m. Vypočuli sme si bájne príbehy o krásnych súhvezdiach na oblohe a putovali sme k čiernym dieram. To všetko sme videli vďaka špeciálnym obrazovým a svetelným efektom s úžasným lektorom. V tomto prenosnom planetáriu boli využité aj medzipredmetové vzťahy ako astronómia, dejepis, fyzika. Dôkazom záujmu žiakov  o zážitkové predstavenie  bolo množstvo otázok lektorovi, na ktoré rád zodpovedal.