Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Žiaci prvých ročníkov 21. 6. 2019 navštívili budovu bývalej Hospodárskej banky, ktorá v minulosti ukrývala bohatstvo hospodárov. Dnes ukýva omnoho cennejšie poklady – budova je sídlom knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Absolvovali pútavú prednášku o vývoji nosičov informácií a fungovaní knižnice. Na vlastné „ruky“ sa presvedčili, aké ťažké je čítať so zrakovým handicapom, o čom im porozprával pracovník oddelenia pre zrakovo postihnutých.