Návšteva divadelného predstavenia

Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Budúci maturanti mali možnosť zamyslieť sa nad tradíciami a praktikami dedinského života, ktoré autorka podrobila kritike. Herci nám priblížili dielo napísané pred storočím, avšak je stále aktuálne.