Návšteva Domu hudby

 

Na jednej z najkrajších ulíc sídli rodný dom M. Schneidera  Trnavského. V priebehu 20.storočia sa stal domovom hudobného skladateľa. O jeho rodinnom živote, účinkovaní a tvorbe sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Žiaci našej školy navštívili Dom hudby, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Okrem tohto famózneho skladateľa sme mali možnosť vidieť americký národný  hudobný nástroj gitaru-Dobro, ktorú vytvorili súrodenci Dopjerovci zo Slovenska. Ďalšou našou zastávkou bol Oláhov seminár-múzeum knižnej kultúry, kde sme si pozreli expozíciu historickej kníhtlače ale aj výstavu Wiliama Schifera, ktorý sa zaujímal o prácu s viacerými technikami v oblasti sochárstva. Jeho tvorba nás milo prekvapila a preto sme si aj túto expozíciu so záujmom prezreli.