Návšteva filmového predstavenia a vianočných trhov

Nezáleží na tom, ako ďaleko vo svojom živote zájdeš, tvoja minulosť a tvoja rodina bude vždy s tebou - to je v krátkosti posolstvo filmu Creed 2. Nie je to síce film s vianočnou tematikou, ale jeho dej zaujal našich žiakov v hľadisku kina Hviezda, ktoré sme zaplnili v posledný deň pred zimnými prázdninami. Zvon v boxe ohlasuje koniec kola, nám zas symbolicky odzvonila pracovná etapa kalendárneho roka 2018. Po skončení filmu sme sa presunuli do adventnej Trnavy dýchajúcej atmosférou najkrajších sviatkov. Nech ich každý z nás prežije v kruhu svojich najbližších, nech sú pre všetkých pokojné a šťastné a nech v januári úspešne vkročíme do roku 2019.