Navždy sa zachová . . .

Tóny tejto známej piesne si pospevovali žiaci troch tried našej školy, ktorí si v novembri zorganizovali stužkovú slávnosť.

Slávnostne odetí, veselo naladení ďakovali triednym učiteľkám, učiteľom i rodičom za vynaložené úsilie, ktoré ich doviedlo až na prah maturitnej skúšky.

Veď zelená stužka, ktorá symbolizuje nádej, že svoje štúdium úspešne zavŕšia, zaväzuje.

Sme presvedčení, že rovnaká radosť, aká panovala na stužkovej slávnosti, sa prenesie aj do májových dní.

Všetkým maturantom želáme veľa síl a odhodlania.