Nežná revolúcia

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili 19. 11. 2019 na prednáške vo Vlastivednom múzeu v Galante s témou „Nežná revolúcia“. Múzeum navštevujeme pravidelne a vždy majú pre nás pripravenú zaujímavú prednášku, ktorá rozšíri naše obzory. Veríme, že aj v budúcnosti  nám pripravia niečo zaujímavé.