Odborná exkurzia

 

So žiakmi tretieho ročníka odboru autoopravár sme sa dňa 13.marca 2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Autocomodexe Trnava. Žiaci si prezreli pracoviská, z ktorých najzaujímavejším pre nich bolo pracovisko Kontroly originality. Zamestnanci spoločnosti tiež priblížili našim žiakom postup technickej a emisnej kontroly. V rámci Dňa mobility sme následne navštívili predajňu Škoda Auto, v ktorej si žiaci zo záujmom prezreli všetky modely tejto značky.