Navrhovanie – zber nápadov

 

V čase od 26.2. do 6.3.2020 prebehol v triedach zber nápadov, pri ktorom nám pomohli aj niektorí triedni učitelia. Žiaci, ktorí prišli s nápadmi, mohli využiť pracovný hárok „Môj nápad“, do ktorého tieto svoje nápady zapísali. V dvoch triedach využili aj metódu brainstorming, ktorou vymysleli okolo 30 nápadov a hlasovaním vybrali tie najlepšie. Cieľom tejto fázy bolo zozbierať pre parti rozpočet návrhy, z ktorých na celoškolskom workshope žiaci vyberú tie najvhodnejšie pre projekty, ktoré ďalej postúpia vedeniu školy na zhodnotenie a schválenie. Celoškolský workshop sa mal konať 19. 3. 2020, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu sa termín prekladá na neurčito.