Po stopách SNP

 

Ďalším významným výročím, ktoré si pripomenieme v tomto roku, je 75. výročie SNP.

My, študenti III.A, sme sa rozhodli navštíviť najznámejšie miesto na Slovensku spojené s týmto obdobím našej histórie – Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Nachádza sa tu múzeum, ktorého expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín v rokoch 1938 – 1945. Táto výstava je tvorená panelmi so stručným historickým zhrnutím a mapkami názorne zobrazujúcimi dané obdobie, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi dokumentárnymi filmami. Okrem toho nás zaujala aj bojová technika rozmiestnená v areáli pamätníka. Z histórie sme sa vrátili do súčasnosti. Prešli sme sa krásnou jarnou Banskou Bystricou a po dobrom obede sme sa rýchlikom vybrali domov. Bol to príjemne strávený deň.