Projektu Comenius

Študenti druhého ročníka nadstavbového štúdia sa stretli so zástupcami českej a nemeckej partnerskej školy na prezentácii II. modulu na tému Dopravná infraštruktúra SR a jej vplyv na životné prostredie. Vyčerpávajúco a veľmi zaujímavo prezentovali danú tému, čím priblížili situáciu dopravy u nás nielen v súčasnosti ale aj v minulosti. Napriek tomu, že sme malá krajina, českí a nemeckí študenti sa dozvedeli niečo nové o našej cestnej infraštuktúre a o negatívnych a pozitívnych vplyvoch dopravy na Slovensku na životné prostredie. Stretnutie v Jihlave nemalo len pracovný charakter. Český partner pripravil aj bohatý program ako návštevu firmy na výrobu reflektorov, návštevu Múzea českých rekordov v Pelhřimove a preteky na motokárach. Všetky tieto aktivity boli bohaté na zážitky, ktoré si študenti aj pedagógovia samozrejme priniesli aj domov.