Prípravné stretnutie projektu Comenius II
V dňoch 16. 10. -18. 10. 2013 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia v maďarskom meste Nagykanisza spojeného s projektom Comenius II. Štyri partnerské stredné školy z Nemecka, Česka, Maďarska a Slovenska budú spolupracovať na projekte v oblasti techniky, kultúry a športu. Na tomto úvodnom stretnutí sa prerokovali všetky základné informácie spojené s projektom, dohodli sa všetky potrebné termíny a boli rozdelené jednotlivé úlohy. Po celom dni úspešného rokovania nám naši kolegovia z Maďarska ukázali priestory ich školy a krásne historické pamiatky kúpeľného mesta s 50 000 obyvateľmi.