Projektové stretnutie COMENIUS v SŠA Jihlava

Projektové stretnutie parnterov v rámci projektu Comenius za účasti škôl - HFSWE Weinheim (SRN), SOŠA Trnava a domácej SŠA Jihlava (ČR) sa konalo 21.3. - 22.3.2012. Obsahom stretnutia bola prezentácia prác žiakov partnerských škôl na tému "História automobilového priemyslu v partnerských krajinách a vyhodnotenie 1. modulu projektu. Úroveň prezentácii bola veľmi dobrá. Bola to ukážka prác pravdepodobne najlepších žiakov jednotlivých škôl. Druhý deň bol zameraný na exkurziu v AŠ Mladá Boleslav. Tu sa žiaci a pedagógovia mohli zoznámiť s technológiami výroby automobilov značky ŠKODA. Toto dvojdňové stretnutie okrem uvedenej náplne malo ešte jeden veľký význam. Žiaci a pedagógovia mali možnosť komunikovať okrem slovenčiny a čestiny v ďalších štyroch jazykoch, v nemčine, v angličtine, vo francúzštine a objavila sa aj ruština. Stretnutie ukázalo, že žiaci aj učitelia dokážu komunikovať a riešiť rôzne neoficiálne otázky v cudzom jazyku aj bez tlmočenia pedagóga, čím sa ukázalo, že žiaci 5. ročníka sú dobre pripravení na maturitnú skúšku v cudzom jazyku. V závere stretnutia riaditeľ SŠA Jihlava, ktorý bol prítomný na oficiálnej časti, vyjadril spokojnosť s predvedenými výkonmi a vyjadril presvedčenie, že program vypracovaný pedagógmi partneských škôl a ciele projektu, ktoré boli stanovené v októbri 2011 v Trnave, naplní svoje poslanie.