Rozlúčka s poďakovaním

 

Po úspešnom ukončení posledného ročníka štúdia sa maturanti stretli s vyučujúcimi, aby im poďakovali za obdobie prípravy na budúce povolanie.

Úprimné slová vďaky patrili predovšetkým triednym učiteľkám, ktoré sa o svojich študentov starali počas štúdia tak, že mnohí práve vďaka nim  štúdium úspešne zvládli.

Maturanti ocenili profesionálny a zároveň ľudský prístup ostatných vyučujúcich.

Na akademický týždeň odchádzali s odhodlaním doplniť si prípadné nedostatky vo vedomostiach.

Úspech na maturitnej skúške i v ďalšom živote im želá celý pedagogický zbor.