Kabinet telesnej výchovy SOŠA Trnava bol poverený organizovaním školských majstrovstiev okresu: 26.10.2011 vo futsale - obsadením 2. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 5. až 8. miesto, 24.11.2011 v stolnom tenise - obsadením 3. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 9. až 12. miesto, 28.11.2011 v basketbale - obsadením 2. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 5. až 8. miesto. Na školských majstrovstvách okresu v Šachu organizovaných Kalokagatiou CVČ dňa 9.11.2011 reprezentovalo našu školu družstvo v zložení: Pinter Matej - I.BN, Vahulič Marek - I.AN, Macko Marek -III.C a Ponc Igor - II.B.