Spoznávame MTF  STU v Trnave

 

Dňa 26. 6. 2019 sa trieda III.A zúčastnila odbornej exkurzie na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave. Fakulta je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Program bol bohatý a veľmi zaujímavý. Najprv sme navštívili Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. S robotikou a 3 D virtuálnou realitou sme sa zoznámili v Ústave výrobných technológií. Veľmi zaujímavé boli aj Centrum excelentnosti a Ústav výskumu progresívnych technológií. Všetky prednášky a hlavne praktické ukážky nás veľmi zaujali. Niektorí sme aj začali uvažovať o štúdiu na tejto vysokej škole. Keďže sme sa v závere dozvedeli o akreditovaných študijných odboroch na fakulte a o možnosti štúdia, môžeme o tom do budúceho roka uvažovať.