Stužková slávnosť

 

V dňoch 28.11. a 6. 12. 2019 sa konali stužkové slávnosti tried IV. A, IV. B a II. AN. Triedne učiteľky slávnostne odovzdali žiakom zelené stužky – stužky nádeje. V príhovore triedne učiteľky pripomenuli žiakom, aby sa poďakovali rodičom, ktorí ich počas štúdia podporovali a zároveň upozornili na to, že ich čaká náročné obdobie prípravy na maturitnú skúšku. Žiaci veľkou kyticou poďakovali triednym učiteľkám za ich dlhoročnú prácu s nimi. Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera. Ostáva len veriť, že ako radostne žiaci prijali zelené stužky, tak radostne budú odchádzať z maturitných skúšok s pocitom, že námaha pri príprave na MS za to stála.