Trnava po anglicky

 

Žiaci I.AN a III.B sa zúčastnili prechádzky po Trnave. Pristavili sa pri rôznych historických pamiatkach a v angličtine si povedali ich názvy, stručný opis pamiatky ako aj krátku históriu. Získané vedomosti môžu uplatniť pri ústnej maturitnej skúške už na budúci školský rok.