Týždeň vedy a techniky

 

Na Fakulte prírodných vied v Trnave, sa v dňoch od 4. - 7. novembra 2019 konal „Týždeň vedy a techniky.“ Streda 6.11 bola určená  účastníkom stredných škôl. So žiakmi 3. ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač sme sa zúčastnili tohto podujatia. Na štyroch katedrách: chémie, biotechnológie, aplikovanej informatiky a životného prostredia sme absolvovali workshopy a zároveňpraktické ukážky. Zaujímavosťoubola história a programovanie robotov, 3D tlačiareň a iné. Žiaci si mohli v laboratóriách zadané aktivity, ktoré pre nich pripravili asistenti, vyskúšať. S vyriešenými výsledkami boli spokojní, ba niektorí rozmýšľali, že by sa tejto práci mohli venovať v budúcnosti. Cieľom tohto podujatia bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem žiakov o štúdium technických disciplín, ktoré sú základom hosp. pokroku.

Tento deň bol náročný, určite nie zbytočný. Študenti boli disciplinovaní, prejavovali záujem, čo ocenili aj ich asistenti. Odchádzali s novými myšlienkami a podnetmi, ktoré by mohli využiť vo svojom budúcom živote.