Vyhodnotenie finálového kola súťaže zručnosti  Autoopravár Junior 2019

 

V dňoch 2. a 3. mája 2019 sa v priestoroch školiaceho strediska ŠKODA AUTO-JAS uskutočnilo celoslovenské finále v kategórii Autotronik.

Cieľom 20.ročníka súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra SR a záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je propagácia autoopravárenských profesií medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

Do celoslovenského finále, ktoré sa skladalo z troch častí sa dostali víťazi školských a oblastných kôl. Dva súťažné dni pozostávali z teoretickej, poznávacej a praktickej časti a skúšobní komisári súťaže hodnotili na jednotlivých pracoviskách dosiahnuté výsledky  súťažiacich.

SOŠ automobilovú v Trnave  na súťaži reprezentoval žiak IV.B Matej Turner, ktorý sa napriek vynaloženému úsiliu neumiestnil na medailových miestach. Napriek tomu mu patrí za reprezentáciu školy poďakovanie.