Vyhodnotenie Oblastného kola súťaže zručnosti  Autoopravár Junior 2019

 

Dňa 15.3.2019 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol.s r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže zručnosti Autoopravár Junior 2019 v kategórii autoopravár mechanik a elektrikár.  Za našu školu boli nominovaní žiaci  III.C Erik Kolárik, Peter Virgovič . Za žiakov študujúcich v duálnom systéme nás zastupoval Dávid Juhás.

Súťažilo sa v troch častiach, teoretická časť(test), poznávacia časť a praktická časť, kde v časových limitoch plnili zadané úlohy. Výkony žiakov v jednotlivých kategóriách hodnotili nezávislí komisári delegovaní organizátormi súťaže.

Po sčítaní bodov za jednotlivé súťažné časti naši žiaci  do celoslovenského kola SZ, ktoré sa bude konať v máji 2019 napriek ich úsiliu nepostúpili.  Našim žiakom za reprezentáciu školy v súťaži ďakujeme.