Za vyznamenanie pochvala od riaditeľa školy

Záver júna sa nesie v znamení konca školského roka v spojení s odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

Žiaci sa po desaťmesačnom úsilí dozvedia svoje hodnotenie.

Tak tomu bolo 28. Júna aj v III. A, kde si žiaci vysvedčenia prevzali z rúk Mgr. Stanislava Pravdu, povereného riaditeľa odboru školstva TTSK .Šiesti vyznamenaní žiaci si za výborné výsledky spolu s knižnou odmenou prevzali pochvalu od riaditeľa školy.

Mgr.Pravda zablahoželal  študentom k dosiahnutým výsledkom a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Slávnostné ukončenie šk.roka uzavrel príhovorom ING. Jozef Benedik zo spoločnosti ZF, ktorý študentom  zaželal príjemné prázdniny počas ktorých načerpajú veľa síl do posledného ročníka stredoškolského štúdia.