Záhorie 8.12.2011

Projekt Comenius otvoril našim študentom viaceré možnosti. Jednou z nich bola aj návšteva VTSÚ Záhorie (Senica). Vojenský technický a skúšobný ústav, ktorý je jedným z najväčších v Európe, je vývojové a testovacie centrum vojenskej techniky a vojenských zbraňových systémov. Prieskum konaný v rámci projektu Comenius bol úspešný, pretože ZR VTSÚ študentom ukázal techniku dostupnú od roku 1918, ktorá je stále vo funkčnom stave a v niektorých prípadoch jedinečná na Slovensku. Študenti mali možnosť si vyskúšať ovládanie niektorých prvkov zbraňových podvozkov a zbraňových nadstavieb. Zároveň mohli vidieť techniku, jej poškodenie a zraniteľnosť po vykonaných skúškach. Na záver odbornej exkurzie študenti dostali materiál vhodný pre spracovanie niektorých častí projektu.