Učitelia - odborné predmety
Ing. Iveta Čambálová cambalova@sosatt.sk odb.stroj.predmety, informatika
Ing. Róbert Hlavatý  robert.hlavaty@sosatt.sk odb.stroj.predmety
Ing. Juraj Horka juraj.horka@sosatt.sk odb.elektro.predmety
Ing. Irena Jakubičková irena.jakubickova@sosatt.sk odb.stroj.predmety
Ing. Ivan Konečný ivan.konecny@sosatt.sk odb.stroj.predmety
Ing. Mária Lamošová maria.lamosova@sosatt.sk mat, fyz, odb.stroj.predmety
Ing. Daniel Opalek daniel.opalek@sosatt.sk odb.stroj.predmety
Ing. Beáta Pukancová beata.pukancova@sosatt.sk odb.stroj.predmety
Ing. Ivana Puškárová puskarova@sosatt.sk odb.stroj.predmety, informatika
Ing. Mária Urbanovičová urbanovicova@sosatt.sk odb.elektro.predmety, informatika
     

 

 

 

Učitelia - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Katarína Čmilanská katarina.cmilanska@sosatt.sk sjl, obn, dej
PhDr. Edita Kromková edita.kromkova@sosatt.sk anj
Ing. Pavlína Novanská, CSc. novanska@sosatt.sk nej
Mgr. Michal Tabačár michal.tabacar@sosatt.sk sjl, dej
Mgr. Jozef Skaličan jozef.skalican@sosatt.sk tšv
Mgr. Silvia Suchoňová silvia.suchonova@sosatt.sk nej, sjl
Ing. Ľubomíra Zemková lubomira.zemkova@sosatt.sk anj
Ing. Jana Mydlová   anj
     

 

 

 

Majstri odbornej výchovy
Ing. Viera Šaštinská - hlavná majsterka sastinska@sosatt.sk                                                
Ing. Daniel Šutiak - hlavný majster sutiak@sosatt.sk
Michal Ambruš michal.ambrus@sosatt.sk
Mgr. Jozef Fatranský jozef.fatransky@sosatt.sk
Mgr. Maroš Jedinák maros.jedinak@sosatt.sk
Bohumil Lančarič bohumil.lancaric@sosatt.sk
Ing. Jaroslav Očenášek jaroslav.ocenasek@sosatt.sk
František Pánik frantisek.panik@sosatt.sk
Ján Ušák jan.usak@sosatt.sk
Jaroslav Macek jaroslav.macek@sosatt.sk
Mgr.Štefan Barniak stefan.barniak@sosatt.sk
Ing.Peter Matula peter.matula@sosatt.sk