- Autoškola

- Ochrana práce

- Prenájom priestorov

- Organizovanie školení

- Autoopravárenstvo

 


 

Autoškola

 

Ponuka služieb
- Vodičský kurz skupiny „B“ – osobný automobil
- Vodičský kurz skupiny „A1“ – motocykel do 125 cm3, max.11kW
- Doškolovacie kurzy
- Kondičné jazdy

 AutoškolaAutoškolaAutoškola

Cenník služieb - od 10. 05. 2018
Skupina „A1“ 330,-  EUR
Skupina „B“ 490,-  EUR
Skupiny „A1“ + „B“ 650,-  EUR
Doškolovacie kurzy dohodou, v závislosti od rozsahu
Kondičné jazdy 10,- EUR/hodina
Poznámky

 - k zaradeniu do kurzu je potrebný „Záver o lekárskej prehliadke“ potvrdený všeobecným lekárom

 - potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť v kancelárii autoškoly
 - vyučovacia hodina je 45 minút
Kontakty
0905 290306 , 033/5933941 – vedúci autoškoly
033/5933949 – kancelária autoškoly, inštruktori

 


 

OCHRANA PRÁCE

 

Ponuka služieb
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa zákona č.124/2006 Z.z., z ustanovení vyhl, SÚBP č.208/1991 Zb., zákona č.462/2007 Z.z. a súvisiacich predpisov.
Školenie je povinné pre vodičov referentských vozidiel a prevádzkovateľov vozových parkov.

OCHRANA PRÁCE

OCHRANA PRÁCE
Predmet cestná premávka a prevádzkovanie vozidiel
Rozsah 3 hodiny (3x60 minút)
Periodicita povinnosť každé 2 roky
Doklad o školení záznam z oboznámenia, preukaz
Miesto školenia dohodou
Cenník
Cena dohodou v závislosti od počtu účastníkov z jednej organizácie a miesta konania školenia.
Kontakt
033/5933921 sekretariát
 033/5933949 p. Fitoš – školiteľ
Poznámka
Oprávnenie VVZ – 0317/10-01.1 vydal Národný úrad bezpečnosti práce, Masarykova 10,   040 01 Košice

 


 

PRENÁJOM PRIESTOROV

 

TELOCVIČŇA
Rozmer 11m x 30m
Prevádzka na prenájom

pondelok – piatok, od 15,30 do 22,00

sobota – nedeľa,  od 9,00 do 20,00

TelocvičňaTelocvičňa

 

Cena
9,50 EUR/hod
Poznámka
-  v cene sú započítané všetky prevádzkové náklady vrátane šatní a soc. zariadení
-  1 hodina = 60 minút
Kontakty
033/5933924, 033/5933931 - odd. správy majetku
033/5933922 – ekonomické oddelenie

 

TENISOVÉ KURTY
Počet : 2
Povrch : antuka
Prevádzka : máj – september, od 15,30 – 20,00 ( sobota  - nedeľa  od 8,00)

Tenisové kurty

Cena
4,44 EUR/hod/kurt
Poznámka
- v čase prenájmu je započítaný i čas potrebný na prípravu a upratanie kurtu
- možný dlhodobí prenájom aj na celú sezónu
- 1 hodina = 60 minút
Kontakty
033/5933924, 033/5933931 - odd. správy majetku
033/5933922 – ekonomické oddelenie

 

AUTOCVIČISKO
Rozmer - v súlade s platnou legislatívou
Povrch : -  asfalt
Vybavenie : - schválené štátnym dozorom
Prevádzka : pondelok – piatok, od 7,00 do 22,00
  sobota – nedeľa, dohodou

AUTOCVIČISKOAUTOCVIČISKOAUTOCVIČISKO

Cena
1,34 EUR/ hodina
Kontakty
033/5933924, 033/5933931 - odd. správy majetku
033/5933922 – ekonomické oddelenie

 

UČEBŇA, ZASADAČKA
Veľkosť: 24, 36, 50 miest
Prevádzka : pondelok – piatok, od 7,00 do 22,00
  sobota – nedeľa, dohodou

UČEBŇA, ZASADAČKAUČEBŇA, ZASADAČKAUČEBŇA, ZASADAČKA

Cena
v závislosti od veľkosti a vybavenia
Kontakty
033/5933924, 033/5933931 - odd. správy majetku
033/5933922 – ekonomické oddelenie

 


 

ORGANIZÁCIA KURZOV A ŠKOLENÍ

Na základe živnostenského oprávnenia SOŠA Trnava organizuje a lektorsky zabezpečuje kurzy a školenia pre právnické a fyzické osoby zamerané najmä na:
- doučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov   strednej školy,
- doučovanie odborných strojárskych predmetov učebných a študijných odborov skupiny 23,24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,
- cyklické preškoľovanie zamestnancov iných organizácií,
- zaškoľovania zamestnancov iných organizácií na stroje a zariadenia v rozsahu a obsahu požiadaviek zamestnávateľa,
- ďalšie požiadavky v oblasti strojárstva a autoopravárenstva.

ORGANIZÁCIA KURZOV A ŠKOLENÍORGANIZÁCIA KURZOV A ŠKOLENÍORGANIZÁCIA KURZOV A ŠKOLENÍ

Miesto
v sídle školy alebo organizácie
Termín
dohodou
Cena
dohodou
Kontakty
033/5933925 – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
033/5933941, 0905 290307 – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

 


 

STROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVO

Ponuka služieb
- zámočnícke a kovoobrábacie práce (sústruh, fréza, brúska, vŕtačka),
- montážne práce,
- príprava výroby,

STROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVOSTROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVOSTROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVO

- autoopravárenstvo (oprava, resp. výmena náhradných dielov a ich skupín),
- kontrola a výmena prevádzkových kvapalín,
- sezónne prezúvanie, výmena pneumatík na disku a vyvažovanie,

STROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVOSTROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVO

- diagnostika na brzdovej stolici a testovanie tlmičov,
- 3D kontrola geometrie vozidla,
- nastavenie svetiel,

STROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVOSTROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVO

- diagnostika motora a príslušenstva  motora (Gutmann, Bosch),
- diagnostika klimatizácie a výmena prevádzkových kvapalín,
- karosárske a lakovnícke práce,
Cena
podľa  normohodín autoopravárenských katalógov

STROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVOSTROJÁRSKA VÝROBA  A AUTOOPRAVÁRENSTVO

Kontakty
033/5933941, 0905290306 – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
033/5933943 – kancelária hlavných majstrov