Informácie o zverejnení zákaziek na obstarávanie tovarov a služieb v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

 

P.č.

Deň zverejnenia

Predmet

Predpokladaná cena

bez DPH

Termín zadania zákazky

Dokument

 1.

03.07.2013

Maliarske a natieračské práce

 1 313,00 €

08.07.2013

 

 2.

14.10.2013

Maliarske a natieračské práce

 1 480,00 €

17.10.2013

 
 3. 22.11.2013 Oprava PVC v učebniach  1 600,00 € 28.11.2013  

 4.

02.12.2013

Školský nábytok

 3 000,00 €

06.12.2013

 
 5. 02.12.2013 Dielenské náradie a nástroje  1 350,00 € 06.12.2013  
 6. 04.12.2013 Zabezpečenie ekologickej prevádzky dielne autoopravár  2 203,00 € 10.12.2013  
 7. 04.12.2013 Dovybavenie karosárne  3 407,00 € 10.12.2013  
 8. 04.12.2013 Dovybavenie dielne autoopravár mechanik  3 456,00 € 10.12.2013  
 9. 04.12.2013 Maliarske a natieračské práce  2 199,00 € 10.12.2013  
10. 15.01.2014 Dodanie LED trubíc  96ks  1 791,00 € 20.01.2014  
11. 15.01.2014 Skriňa kancelárska  25ks  2 850,00 € 20.01.2014  
12. 15.01.2014 Merací prístroj na revízie a kontrolu spotrebičov a prac. strojov  1 000,00 € 20.01.2014  
13. 16.01.2014 Výmena podlahy  2 866,00 € 22.01.2014  
14. 20.01.2014 Náradie  1 221,00 € 23.01.2014  
15. 24.01.2014 Výmena okien 35ks 13 408,00 € 29.01.2014  
16. 30.01.2014 Oprava podlahy v telocvični SOŠA Trnava         5 390,00 € 03.02.2014  
17. 30.01.2014 Elektronický merací panel  1 960,00 € 03.02.2014  
18. 30.01.2014 Pojazdné lešenie  1 095,00 € 04.02.2014  
19. 03.02.2014 Materiál, ochr. pomôcky, prístroje pre lakovníkov  7 289,00 € 06.02.2014  
20. 05.02.2014 Nábytok do zasadačky  1 415,00 € 10.02.2014  
21. 11.02.2014 Klimatizácia 4ks  2 799,00 € 17.02.2014  
22. 11.02.2014 Oprava komunikácie  1 713,00 € 17.02.2014  
23. 14.02.2014     Maliarske a natieračské práce  klampiarska dielňa  2  980,00 € 19.02.2014  
24. 21.02.2014 Športové potreby  1 736,00  € 26.02.2014