Autoopravár - elektrikár : 2487 H 02

Názov odboru

Autoopravár - elektrikár

Číslo odboru

2487 H 02

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

v dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne, autoškola SOŠA Trnava

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce vo výrobných podnikoch a autoopravárenstve

Ďalšie vzdelávanie

2-ročne nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch:

- 3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

- 2493 L predaj a servis vozidiel

 

Autoopravár - elektrikárAutoopravár - elektrikárAutoopravár - elektrikár