V priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej Trnava sa 12.2.2013 konalo oblastné kolo súťaže zručnosti žiakov vybraných škôl Trnavského a Nitrianskeho kraja, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie v učebných odboroch autoopravár. Budúci automechanici, autoelektrikári, karosári a lakovníci prezentovali svoje teoretické vedomosti formou online testov. Zároveň podľa preraďovacích plánov absolvovali v dielenských priestoroch školy poznávaciu a praktickú časť súťaže. Úlohy boli zamerané najmä na konštrukciu motorových vozidiel, diagnostiku a technológiu opráv. Nezávislá hodnotiaca porota zložená z komisárov Cechu predajcov a autoservisov SR nakoniec určila nasledovné poradie:

 

Poradie
Mechanik a elektrikár:   1. Matúš Švikruha   SOŠ technická Hlohovec
    2. Peter Bednárik   SOŠ automobilová Trnava
    3. Martin Kalinec   SOŠ automobilová Trnava
     
Karosár:   1. Martin Bleho   SOŠ Nitra
    2. René Regéczy    SOŠ Nitra
    3. Erik Dobiáš   SOŠ Nitra
     
Lakovník:   1. Samuel Bohunický   SOŠ automobilová Trnava
    2. Lukáš Györi   SOŠ automobilová Trnava

 

Víťazom srdečne blahoželáme.