Autoopravár - karosár : 2487 H 03

Názov odboru

Autoopravár - karosár

Číslo odboru

2487 H 03

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

V dielenských priestoroch školy zameraných na autoopravárenské, karosárske technológie pre opravu cestných motorových vozidiel, prípadne ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne.

Pracovné uplatnenie absolventa

Samostatne zárobkovo-činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce v oblasti výroby automobilov a karosárskych opravárenských prác vrátane rovnania rámov karosérie

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijnom odbore:

- 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadeni

- 2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby

- 2493 L predaj a servis vozidiel

 

Autoopravár - karosárAutoopravár - karosárAutoopravár - karosár